LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
KOJE TEHNIKE POMAŽU?

Brzo i kvalitetno učenje

Mentalne mape? Učenje i slušanje glazbe? Pisanje bilješki? Stvaranje asocijacija? Koju od ovih tehnika vi koristite pri učenju?

Mentalne mape? Učenje i slušanje glazbe? Pisanje bilješki? Stvaranje asocijacija? Koju od ovih tehnika vi koristite pri učenju?

Sigurno ste se nekad zapitali na koji način najlakše zapamtiti gradivo. Stručnjaci već duže vrijeme pokušavaju dati odgovor na to pitanje te smišljaju različite tehnike učenja koje će školarcima i studentima olakšati učenje.

Svaki pojedinac ima svoj način učenja koji mu najviše odgovara. No, većina školaraca i učenika još uvijek nije otkrila na koji je način najlakše svladati gradivo. Stručnjaci su proveli niz istaživanja u kojima opisuju kako organizirati učenje i što činiti da bi brže i kvalitetnije naučili željeni sadržaj. Ako ste među onima koji to još nisu otkrili, proučite neke od sljedećih tehnika.

Raspodjela učenja

Ono u čemu se svi stručnjaci slažu jest činjenica da za kvalitetnije i bolje učenje moramo raporediti gradivo na nekoliko cjelina. Najbolje bi bilo kada bi to činili tijekom nekoliko dana jer ćemo duže pamtiti gradivo ako ga učimo kroz veći vremenski period.

Priprema za učenje

Prije početka samog učenja važna je priprema. Za učenje je potrebna koncentracija i pozitivno razmišljanje te uklanjanje stvari koje odvraćaju pozornost. Zato bi bilo najbolje kada bi na nekoliko sati ugasili računalo i mobilni telefon (ili ga barem utišali).

Mozartov efekt

Kako uvesti ravnotežu između prioriteta i straha od propuštanja?


Prema nekim istraživanjima, slušanje određene glazbe za vrijeme učenja može poboljšati koncentraciju i aktivirati moždane vijuge. U tu kategoriju spadaju ponajprije djela W. A. Mozarta pa se to popularno naziva „Mozartov efekt“. Stručnjaci tvrde da zbog glasnoće koja se izmjenjuje svakih 30 sekundi Mozartova glazba „zagrijava mozak“ i pobuđuje kreativno i motivacijsko područje u ljudskom mozgu.

Pisanje bilješki

Dok učite najbolje bi bilo da zapisujete bitne činjenice i primjere. Na taj način vaš mozak bolje „upija“ ono što ste pročitali. Ipak, treba napomenuti da ovdje nije riječ o tipkanju na računalu, već o ručnom prepisivanju. 

Mnemotehnike

Mnemotehnike su mentalne strategije za bolje pamćenje koje se koristili još stari Grci. Mnemotehnike pomažu da ono što nam je besmisleno dobije neko značenje. Postoji više načina da to postignemo, a to su: skraćivanje riječi, pamćenje samo prvih slova, stvaranje logičnih rečenica od riječi koje želimo upamtiti, korištenje ritma i rime, predočavanje slike, izrada mentalne mape i slično. Stručnjaci se slažu da mnemotehnike spadaju među najkorisnije metode učenja jer mogu poboljšati pamćenje za čak 200%.

Mentalne mape

Usvoji ove dobre navike i bezbrižno prođi kroz ispitne rokove


Klasična mentalna mapa u sredini ima krug u kojem se nalazi tema, a oko kruga se nalaze bitne činjenice vezane uz temu. Budući da se tehnologija razvija svakim danom, ne čudi činjenica da postoje računalni program i mobilna aplikacija za izradu mentalih mapa. SpiderScribe i iMindMap su aplikacije koje služe za organizaciju i stvaranje tekstova i slika koje koristimo pri izradi mentalne mape. Mentalne mape su jednostavne, potiču kreativnost i pomažu u pamćenju gradiva.

MURDER metoda

Ova tehnika se sastoji od riječi: Mood (raspoloženje), Understand (razumjeti), Recall (podsjetiti se), Digest (podijeliti), Expand (proširiti), Review (preispitati). Prije učenja je potrebno stvoriti pozitivnu atmosferu, a zatim treba početi učiti s razumijevanjem. Kad završimo, trebali bismo se još jedanput podsjetiti svega što smo prošli. Lakše ćemo svladati gradivo ako ga podijelimo na nekoliko cjelina i proširimo s primjerima. Na kraju svega trebamo preispitati dosadašnji rad.

ČPČPP metoda

Jedan od načina lakšeg učenja željenog sadržaja je i ČPČPP metoda. Prema ovoj metodi potrebno je ČITATI letimično prije detaljnog čitanja PITAJUĆI SE pritom koji je dio gradiva bitan. Zatim ponovno ČITATI, ali ovaj put s razumijevanjem.  Moramo PAMTITI pročitano koristeći vlastite riječi i PONAVLJATI svako nekoliko sati (odnosno dana). Ova tehnika se primjenjuje kad s učenjem krenemo par dana prije samog ispita.

Svaki profesor će vam savjetovati da s učenjem krenete odmah nakon što je gradivo obrađeno, odnosno da učite redovito, s razumijevanjem. Ipak, ako spadate među one koji s učenjem kreću u „pet do dvanaest“, pokušajte s nekom od ovih tehnika. Nakon učenja bi bilo dobro ići spavati kako bi se naučeno gradivo pohranilo u našu memoriju.

Donosimo korisne alate za učenje i organizaciju vremena usred ispitnih rokova


IZVOR: EDUCENTAR.NET
FOTO: DEPOSITPHOTOS.COM