LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Vlada Republike Hrvatske

Promjene u Zakonu: plaće se više neće morati isplaćivati na tekući račun

Vlada predlaže da se plaće ne moraju više obvezno isplaćivati na tekući račun, odnosno poslodavci će, ako zaposlenik izrazi želju, plaću moći isplatiti i na žiro račun.

Vlada predlaže da se plaće ne moraju više obvezno isplaćivati na tekući račun, odnosno poslodavci će, ako zaposlenik izrazi želju, plaću moći isplatiti i na žiro račun.

Jučer je predstavljen konačni prijedlog izmjena vezan uz Zakon o porezu na dohodak. Već u prvom čitanju, Vlada je predložila povećanje iznosa primitaka koje osoba može ostvariti bez da gubi status uzdržavanog člana. Kako je od ranije poznato, porezni limit se povećava s 15 na 24 tisuće kuna, a takva odluka posebno u prilog ide studentima i učenicima koji će moći više uprihoditi, a i dalje će biti kategorizirani kao porezne olakšice za roditelje/skrbnike.

Druga važna izmjena Zakona vezana je uz isplate plaća. Naime, Vlada predlaže da se plaće ne moraju više obvezno isplaćivati na tekući račun, odnosno poslodavci će, ako zaposlenik izrazi želju, plaću moći isplatiti i na žiro račun.

Budući da je sustav porezne uprave sada tako povezan da to nije nužni niti potrebno, a i zbog rasterećenja građana i poduzetnika koji sada moraju imati dva ili više računa, predlaže se da se ta obveza ukine odnosno da se isplate mogu raditi na bilo koji račun koji građanin žele, stoji na stranicama Vlade Republike Hrvatske.

Administrativno rasterećenje obuhvatit će sve porezne obveznike stjecatelje i isplatitelje primitaka - rekao je na sjednici Vlade državni tajnik u Ministarstvu financija, Zdravko Zrinušić.


 
FOTO: PIXABAY