LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Posao na određeno vrijeme

MZO zapošljava osobu koja bi se bavila studentskim standardom, stipendijama i drugim

Natječaj MZO-a za 1 izvršitelja/izvršiteljicu koji bi komunicirao sa studentima i bavio se studentskim standardom i svime što ulazi u to područje raspisan je do 24. lipnja 2021.

Natječaj MZO-a za 1 izvršitelja/izvršiteljicu koji bi komunicirao sa studentima i bavio se studentskim standardom i svime što ulazi u to područje raspisan je do 24. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je natječaj za prijam u državnu službu, na određeno vrijeme, u Upravi za visoko obrazovanje, odnosno Sektoru za upravljanje visokim učilištima i studentski standard, Službi za državne stipendije i druge potpore studentima i Odjelu za studentsko predstavljanje i neizravne potpore studentima.

Traži se 1 izvršitelj koji je završio diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih, humanističkih, tehničkih, prirodnih, biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti te ima najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Kandidat još treba poznavati engleski ili njemački jezik, znati raditi na računalu i imati položen državni ispit II. razine.

Plaća radnog mjesta višeg stručnog savjetnika/savjetnice čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, a koji iznosi 1,523 i osnovice za izračun plaće (6.044,51 kuna), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

U opisu posla nalaze se brojni zadaci među kojima su obavlja upravne i stručne poslove u svezi s unapređenjem djelatnosti studentskog standard, vezano uz pitanja subvencionirane studentske prehrane, subvencioniranog smještaja studenata, subvencioniranog prijevoza studenata, predlaganje rješenja u svrhu poboljšanja pojedinih područja u sustavu studentskog standarda, obavljanje pisane, telefonske i e-mail komunikacije sa studentima i visokim učilištima, studentskim centrima i drugim dionicima u svezi upita iz područja studentskog standarda i studentskih prava itd.

Detaljnije o natječaju na koji se moguće prijaviti do 24. lipnja 2021. i opisu posla moguće je pronaći na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.
FOTO: PIXABAY