LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
NEKE ĆE VAM SE MANJE SVIDJETI

Sveučilište u Rijeci mijenja uvjete upisa na brojnim fakultetima, saznajte o čemu je riječ

Onemogućit će se upisi studenata na sveučilišni preddiplomski studij Gluma i mediji te sveučilišni preddiplomski studij Ekonomija. Međutim, to nisu jedine promjene, za ovu godinu Sveučilište u Rijeci spremilo ih je nekoliko.

Onemogućit će se upisi studenata na sveučilišni preddiplomski studij Gluma i mediji te sveučilišni preddiplomski studij Ekonomija. Međutim, to nisu jedine promjene, za ovu godinu Sveučilište u Rijeci spremilo ih je nekoliko.

Na upisima u iduću akademsku godinu za buduće brucoše Sveučilišta u Rijeci aktivirat će se upisi na novi sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Ekonomija Ekonomskog fakulteta te na redoviti sveučilišni prijediplomski studij Dentalna higijena Fakulteta dentalne medicine koji upisuje nove generacije studenata svake dvije godine, piše Novi list.

S druge strane, onemogućit će se upisi studenata na sveučilišni preddiplomski studij Gluma i mediji te sveučilišni preddiplomski studij Ekonomija. Međutim, to nisu jedine promjene, za ovu godinu Sveučilište u Rijeci spremilo ih je nekoliko.

Bodovi za sportaše

Za buduće brucoše promijenjeni su i uvjeti upisa Ekonomski, Filozofski i Medicinski fakultet te Fakultet zdravstvenih studija. Riječka ekonomija tako uvodi vrednovanje sportaša od prve do treće kategorije s pet posto mogućih bodova i to na svim smjerovima. Na Fakultetu zdravstvenih studija također su uveli promjene kada je riječ o sportašima, a povećava se postotak vrednovanja pa se za prvu kategorija sportaša vrednovanje povećava na 9 posto, za drugu kategoriju na 7 posto te za treću kategoriju na 5 posto i to za upise na redoviti sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo, redoviti stručni prijediplomski studij Primaljstvo, redoviti stručni prijediplomski studij Radiološka tehnologija i redoviti stručni prijediplomski studij Fizioterapija. Dobra vijest je da će oni proširiti i kvotu za hrvatske državljane slobodnim mjestima na listi za strane državljane.
 
Za psihologiju od sada A razina

Na riječkom Filozofskom fakultetu promjene se tiču samo uvjeta upisa na studij Psihologije gdje će se ocjene početi vrednovati s 30, u odnosu na prethdnih 45 posto. Hrvatski jezik će se vrednovati s 20 posto, što je također povećanje u odnosu na prethodnih 15, a ono što će možda maturantima i neće bvaš toliko svidjeti jest informacija da će se za upis na studij psihologije na ovom fakultetu morati položiti A razina matematike. Prije se radilo o B razini, a kada je riječ o matematici, mijenja se i postotak vrednovanja pa će se sada u odnosu na starih 15 početi vrednovati s 20 posto.

Povećat će i vrednovanje ispita državne mature iz obveznog predmeta Strani jezik s 10 na 15 posto, a kada je riječ o izbornim predmetima, osim izbornog predmeta Psihologija na ovom fakultetu uvode i vrednovanje položenog ispita iz izbornog predmeta Biologija.

Odgovarajuća srednja škola

Medicinski fakultet je također malo izmijenio svoje uvjete, ali samo kada je riječ o upisu preddiplomskog studija Sanitarno inženjerstvo. Postotak vrednovanja ocjena i srednje škole mijenja se s 10 na 25 posto, a više će se vrednovati i obvezni predmet Matematike koji će se za buduće generacije vrednovati s 25 posto, u odnosu na prethodnih 5. S 40 posto će se budućim generacijama vrednovati i jedan od položenih izbornih predmeta državne mature Biologija ili Kemija ili Fizika. Također, s 5 posto će se vrednovati i završena odgovarajuća srednja škola za sanitarne tehničare s najmanjim prosjekom ocjena 4,5 ili završena srednja škola za ekološke tehničare s najmanjim prosjekom 4,5 ili završena srednja škola za kemijske tehničare s najmanjim prosjekom ocjena 4,5.
FOTO: STUDENTSKI.HR VIA CANVA