LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Izmjena Pravilnika o studiranju

NOVA PRAVILA Ovaj fakultet ukinuo ograničenje broja izlazaka na ispit

Studenti su nakon izmjena Pravilnika o studiranju u znatno boljem položaju nego ikada prije.

Studenti su nakon izmjena Pravilnika o studiranju u znatno boljem položaju nego ikada prije.

Pravni fakultet u Zagrebu donio je dugo iščekivanu izmjenu Pravilnika o studiranju koja će studentima olakšati polaganje ispita, ali i ostvarivanje boljih rezultata.
 


VEZANO: Pravni fakultet prelazi na e-diplomeJedna od najvećih i najpriželjkivanijih promjena je ukidanje ograničenja broja izlazaka na ispite. 
 

„U odnosu na uređenje prije promjene Pravilnika četvrti, odnosno osmi izlazak na ispit više nije ispit pred povjerenstvom.“ – rekao je dekan Ivan Koprić za Hinu.

 

Dugo iščekivane izmjene


Nakon uvođenja promjena, studenti u jednoj akademskog godini imaju na raspolaganju između šest i osam ispitnih rokova, ako se radi o kolegiju koji su upisali po prvi puta, a kod kolegija koje su upisali u ponavljanju, imaju osam, odnosno devet ispitnih rokova, piše Hina.

Prema riječima dekana, ove promjene moguće su zahvaljujući izmjeni zakonodavnog okvira i donošenja novog Statuta Sveučilišta u Zagrebu koji je na snazi od ožujka. U novom Statutu više nema odredbe da se ispit iz istog kolegija može ponavljati najviše četiri puta, odnosno četvrti put se polaže pred komisijom, a ako ni tada ocjena ne bude pozitivna – student gubi pravo na studiranje.

Na jedan detalj treba obraiti pozornost


Studenti koji upisuju kolegij po prvi puta, trebaju imati mogućnost polaganja istog putem kolokvija. Osim toga, novost je i to da ocjene sa seminara ulaze u ukupan prosjek ocjena.
 

„Uprava fakulteta smatra kako će u značajno promijenjenim društvenim i akademskim okolnostima nova pravila studiranja značajno unaprijediti položaj studenata, odnos studenata i nastavnika, kvalitetu nastavnog procesa te sveukupnu uspješnost i brzinu dovršenja studija.“ – objasnio je dekan za Hinu.


Ipak, studenti moraju obratit pozornost na zakonsko ograničenje u pogledu duljine studiranja. Prema novom Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti student je obvezan završiti studij najkasnije u roku koji je dvostruko dulji od trajanja studija te ima pravo najviše jednom ponavljati svaku studijsku godinu.
FOTO: FB/PRAVNI FAKULTET U ZAGREBU VIA CANVA, ILUSTRACIJA