LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Studentski uspjesi

Na ovih pet zagrebačkih fakulteta najviše je studenata dobilo Rektorovu nagradu

Osim prvih pet mjesta sveučilišnih sastavnica po količini dodijeljenih nagrada, izračunali smo i statistiku o prosječnom broju studenata koji dobivaju tu nagradu na svakom navedenom fakultetu.

Osim prvih pet mjesta sveučilišnih sastavnica po količini dodijeljenih nagrada, izračunali smo i statistiku o prosječnom broju studenata koji dobivaju tu nagradu na svakom navedenom fakultetu.

U akademskoj godini 2020/2021. Rektorovom nagradom nagrađeno je ukupno 186 radova sa Sveučilišta u Zagrebu. Prema dostupnim podacima, ovo je rang-lista prvih pet mjesta sveučilišnih sastavnica kojima je dodijeljeno najviše Rektorovih nagrada 2020/2021. godine, u koju uključujemo sami broj osvojenih nagrada pojedine sastavnice Sveučilišta:
 1. Prirodoslovno-matematički fakultet – 23
 2. Filozofski fakultet – 14
 3. Fakultet elektrotehnike i računarstva; Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije – 13
 4. Muzička akademija – 12
 5. Medicinski fakultet – 11.
Kada se usporedi broj osvojenih Rektorovih nagrada s prosječnim brojem studenata pojedinog fakulteta zadnjih nekoliko godina, ispostavlja se da najveći omjer broja osvojenih nagrada naspram broja studenata imaju studenti Muzičke akademije, a zatim studenti Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. 

Slijede studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, zatim studenti Fakulteta elektrotehnike i računarstva, nešto ispod su studenti Medicinskog fakulteta, dok su peti po redu studenti Filozofskog fakulteta. Odnosno, Rektorovu nagradu osvaja prosječno
 • 0.496% studenata Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
 • 0.208% studenata Filozofskog fakulteta
 • 0.361% studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva
 • 1.117% studenata Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • 2.226% studenata Muzičke akademije
 • 0.357% studenata Medicinskog fakulteta.
FOTO: UNSPLASH