LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Logistika i upravljanje mobilnošću

Na Fakultetu prometnih znanosti kreće novi studij koji bi mogao biti privlačan i međunarodnim studentima

Studijski program razvijen je u okviru projekta „LoMI – internacionalizacijom preskačemo granice” sufinanciranog od strane Europskog socijalnog fonda, a cilj pokretanja ovog studija je osigurati obrazovanje kadrova u sektoru prometa i logistike koji će biti konkurentni na tržištu rada RH i EU.

Studijski program razvijen je u okviru projekta „LoMI – internacionalizacijom preskačemo granice” sufinanciranog od strane Europskog socijalnog fonda, a cilj pokretanja ovog studija je osigurati obrazovanje kadrova u sektoru prometa i logistike koji će biti konkurentni na tržištu rada RH i EU.

Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu kreće s novim studijskim programom na diplomskoj razini pod nazivom Logistika i upravljanje mobilnošću, odnosno LogisTics And mobiLity ManagemENT  TALENT.

Ovaj sveučilišni studijski program na engleskom jeziku namijenjen je studentima koji su zainteresirani za područje tehnologije prometa i transporta, a izvodi se u suradnji sa stručnjacima s Fakulteta organizacije i informatike i Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, što omogućuje interdisciplinarni pristup poučavanju.


Kako izgleda i koji su uzroci sudara dvaju automobila: crash-test


Studijski program razvijen je u okviru projekta LoMI – internacionalizacijom preskačemo granice sufinanciranog od strane Europskog socijalnog fonda, a cilj pokretanja ovog studija je osigurati obrazovanje kadrova u sektoru prometa i logistike koji će biti konkurentni na tržištu rada RH i EU.

Tijekom četiri semestra predviđeni su obvezni i izborni kolegiji s pristupom suvremenim laboratorijima pri Fakultetu prometnih znanosti te stručnom kadru s međunarodnom prepoznatljivošću.

UNIZG dobiva diplomski studij kojeg pokreću Filozofski i FER, a riječ je o prvom takvom studiju u ovom dijelu Europe


Program je ujedno dobar i zbog toga što nudi mogućnost privlačenja međunarodnih studenata i povećava mobilnost i prijenos znanja, ali i prepoznatljivost Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica.

U tijeku je iskaz interesa za upis studenata, a više o studijskom programu možete pogledati ovdje.
 

FOTO: UNSPLASH