LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Otvoren Natječaj

Financijska potpora za mlade znanstvenike: „UNIRI projekti mladih znanstvenika 2023.“

Pojedini projekti mogu dobiti do najviše 5 000 eura za financiranje, a ukupni iznos sredstava namijenjenih za mlade znanstvenike iznosi 175 000 eura.

Pojedini projekti mogu dobiti do najviše 5 000 eura za financiranje, a ukupni iznos sredstava namijenjenih za mlade znanstvenike iznosi 175 000 eura.

Otvoren je Natječaj za dodjelu potpora projektnim aktivnostima mladih znanstvenika na Sveučilištu u Rijeci u akademskoj godini 2023./2024. – UNIRI projekti mladih znanstvenika 2023.“ Raspisala ga je rektorica Sveučilišta u Rijeci, prof.dr.sc. Snježana Prijić Samaržija, a za mlade znanstvenike osigurana je financijska potpora.

Za financiranje pojedinih projekata može se odobriti do najviše 5 000 eura, a ukupno je osigurano 175 000 eura. Cilj ove financijske potpore je poticanje razvoja znanstveno-istraživačkog rada, produktivnosti, osobnog razvoja te osamostaljivanja mladih znanstvenika na Sveučilištu u Rijeci.

 

Prijava na Natječaj

 

„Na natječaj se, kao voditelji projekata, mogu prijaviti znanstvenici zaposleni na Sveučilištu u Rijeci, odnosno njegovim sastavnicama koji su stekli doktorat znanosti najviše 4 godine prije roka za prijavu na Natječaj ili su nakon toga datuma zaposleni na Sveučilištu u Rijeci kao znanstvenici povratnici.“ – stoji na stranici UNIRI-ja.

 

Prijave na Natječaj podnose se putem predviđenog mjesta na Share Point Portalu Sveučilišta, od ponedjeljka, 18. rujna do petka, 27. listopada 2023. Sustav za podnošenje prijava zatvara se u 24.00 sata posljednjeg dana roka za prijavu.
 

Sva pitanja u vezi Natječaja prijavitelji mogu uputiti Centru za znanost i umjetnost Sveučilišta u Rijeci na adresu elektroničke pošte: projektiUNIRI@uniri.hr.

Fakultet hrvatskih studija od ministarstva dobio 7 tisuća eura za analizu iseljeništva Hrvata u Irsku


 

Dokumentacija

 

Upute za podnošenje prijava

Upute za izradu korisničkih profila (dopuna iz rujna 2023.)

Financijska pismenost ključna je za snalaženje u modernom društvu


Odluka o navođenju pripadnosti (afilijacija) Sveučilišta u Rijeci

IZVOR: UNIRI
FOTO: YT SCREENSHOT/SVEUČILIŠTE U RIJECI