LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Institut za razvoj obrazovanja

Preporuke MZOS-u za izmjene pravilnika o državnim stipendijama

Institut za razvoj obrazovanja predlaže nadležnom Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH da se potrebna financijska sredstva za državne stipendije planiraju u državnom proračunu minimalno tri godine unaprijed.

Institut za razvoj obrazovanja predlaže nadležnom Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH da se potrebna financijska sredstva za državne stipendije planiraju u državnom proračunu minimalno tri godine unaprijed.

Budući da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH (MZOS) pokrenulo novu radnu skupinu za izmjene Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju, Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže MZOS-u i radnoj skupini da vodi računa o nekoliko važnih točaka.

1. Raspisivanje natječaja za državnu stipendiju, potpisivanje ugovora te isplatu stipendija trebalo bi vezivati uz akademsku godinu, a ne fiskalnu.

Državnom stipendijom financiraju se isključivo studenti/ce iz ranjivih skupina: studenti/ce slabijeg socio-ekonomskog statusa, djeca vojnih i civilnih invalida rata te studenti/ce s invaliditetom i oni bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

– Postojeća praksa raspisivanja natječaja u siječnju te isplata prvih sredstava u periodu između travnja i lipnja tekuće akademske godine, stavlja te studente/ice u situaciju da moraju vlastitim sredstvima predfinancirati troškove studiranja u trajanju od sedam do devet mjeseci tijekom akademske godine Ovakav vremenski plan dodjele državnih stipendija negativno utječe na socijalnu dimenziju visokog obrazovanja jer znatno otežava uvjete studiranja navedenim ranjivim skupinama. – ističe Ria Bilić, stručnjakinja za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja u IRO-u.

2. U vidu osiguravanja jednakosti šansi u visokom obrazovanju te financijske stabilnosti za studente iz ranjivih skupina, IRO predlaže da se potrebna financijska sredstva za državne stipendije planiraju u državnom budžetu minimalno tri godine unaprijed.

– Ovakva praksa omogućila bi raspisivanje natječaja za državne stipendije prije početka akademske godine, čime bi objava konačnih rezultata natječaja i redovita isplata stipendija bila omogućena na samom početku akademske godine MZOS već posjeduje iskustvo višegodišnjeg planiranja financija za visoko obrazovanje iz državnog proračuna jer je na taj način financirana pilot shema programskih ugovora u periodu od 2012. do 2015. godine Uz to, nedavno je i Ministarstvo socijalne politike i mladih RH uvelo praksu trogodišnjih financijskih programskih podrški za udruge mladih i za mlade koje se financiraju iz državnog proračuna. Slična iskustva mogu se sada primijeniti i za višegodišnje planiranje državnih stipendija. – ističe Ninoslav Šćukanec, stručnjak za financiranje visokog obrazovanja u IRO-u.

3. IRO smatra da je potrebno stvoriti uvjete da se učenici završnih razreda srednjih škola, koji pripadaju ranjivim skupinama, mogu prijaviti za dodjelu državnih stipendija kako bi se lakše odlučivali za nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini.

Ministarstvo dalo u javno savjetovanje nacrt novog Pravilnika za ostvarivanje prava na državnu stipediju


Ovakvom praksom podigle bi se aspiracije učenika završnih godina srednjih škola za studiranje, a to bi imalo pozitivan učinak na gore navedene ranjive skupine koje imaju otežan pristup visokom obrazovanju.

Podsjećamo da Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije Republike Hrvatske te ministarska priopćenja vezana uz Bolonjski proces naglašavaju kako je cilj socijalne dimenzije visokog obrazovanja omogućiti da studentska populacija koja upisuje, pohađa i završava visoko obrazovanje na svim razinama odražava različitost naših društava. Pritom je važno da studenti trebaju biti u mogućnosti završiti studijske programe bez prepreka koje proizlaze iz njihovog socijalnog i ekonomskog statusa. Stoga je predloženo nadležnom Ministarstvu da doprinese ostvarenju tog cilja dugoročnim planiranjem financija za potrebe državnih stipendija koje će biti dostupne ciljnim skupinama na samom početku akademske godine

Cjelokupna studija o unapređenju financiranja sustava visokog obrazovanja, koju je objavio IRO, dostupna je pod nazivom: Financiranje visokog obrazovanja i socijalna dimenzija u Hrvatskoj: analiza i preporuke, a može se pronaći na poveznici. Navedena publikacija sadrži i popis konkretnih mjera za unapređenje sustava financijske pomoći studentima (studentski standard).

Stigli su rezultati državne STEM stipendije


IZVOR: IRO
FOTO: IRO