LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Stipendije

Grad Varaždin raspisao natječaj za stipendiranje učenika i studenata

Svi učenici i studenti iz Varaždina, koji udovoljavaju propisanim uvjetima, imaju priliku poslati prijavu na natječaj za dodjelu gradskih stipendija.

Svi učenici i studenti iz Varaždina, koji udovoljavaju propisanim uvjetima, imaju priliku poslati prijavu na natječaj za dodjelu gradskih stipendija.

Jučer je na stranicama Grada Varaždina objavljen natječaj o stipendiranju studenata koji pohađaju srednje škole i visoka učilišta. Prijave na natječaj vrše se isključivo putem online obrasca, a u prilogu je potrebno dostaviti svu potrebnu dokumentaciju.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti i učenici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • da su državljani Republike Hrvatske,
  • da imaju prebivalište na području Grada Varaždina u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci do dana objave natječaja 
  • da nisu u radnom odnosu 
  • da je studentima visokih učilišta prosjek ocjena prethodnih godina studija najmanje 3,00, odnosno za deficitarne studijske programe 2,50
  • da je studentima prve godine studija koji se školuju na deficitarnim studijskim obrazovnim programima prosjek ocjena prethodnih razreda srednje škole najmanje 2,50,
  • da je učenicima srednje škole koji se školuju za deficitarna zanimanja prosjek ocjena prethodnih razreda srednje škole najmanje 2,50,
  • da je učenicima prvih razreda srednje škole koji se školuju za deficitarna zanimanja prosjek ocjena od 5. do 8. razreda osnovne škole najmanje 2,50.
Svoju prijavu studenti i učenici mogu poslati do 23.10.2022., a sve detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji i uvjetima možete pronaći na stranicama Grada Varaždina.
FOTO: PIXABAY