LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište u Splitu

Studentski zbor PMF-a u Splitu raspisao izbore

Izbori se održavaju 22. rujna 2022. godine u vremenu od 8 do 20 sati na biračkom mjestu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, Ruđera Boškovića 33.

Izbori se održavaju 22. rujna 2022. godine u vremenu od 8 do 20 sati na biračkom mjestu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, Ruđera Boškovića 33.

Temeljem članka 15. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan donio je odluku kojom se raspisuju izbori za Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu.

Dodjeljuju se jednokratne naknade studentima roditeljima


Izbori se održavaju 22. rujna 2022. godine u vremenu od 8 do 20 sati na biračkom mjestu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, Ruđera Boškovića 33.

Ako studirate u Splitu, prijavite se za financijsku potporu za studijski boravak u nekoj od ovih destinacija u Europi


Biraju se studenti kako slijedi:

  • jedan student preddiplomskog studija Matematike (Matematike, Matematike/Informatike),
  • jedan student preddiplomskog studija Biologije i kemije (Biologije/kemije, Nutricionizma, Biologije),
  • jedan student preddiplomskog studija Fizike (Fizike, Matematike/fizike, Inženjerske fizike, termodinamike i mehanike, Fizike/informatike),
  • jedan student preddiplomskog studija Informatike (Informatike, Informatike/fizike),
  • jedan student diplomskog studija Fizike (Fizike sa smjerovima, Matematike/fizike, Inženjerske fizike, Fizike/Informatike),
  • jedan student diplomskog studija Biologije i kemije,
  • jedan student diplomskog studija Matematike (Matematike sa smjerovima, Matematike/informatike),
  • jedan student diplomskog studija Informatike (Informatike, Informatike/tehnike, Podatkovna znanost i inženjerstvo),
  • jedan student poslijediplomskih studija.
Kandidacijska lista predaje se najkasnije do 9. rujna 2022. godine do 12 sati na Protokol Fakulteta, a dokumente pronađite na stranici Fakulteta.
FOTO: PIXABAY