LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Politologija i društvene znanosti

Pozivaju se studenti na slanje radova za časopis Mali Levijatan

Svi studenti zainteresirani za politologiju i društvene znanosti mogu objaviti svoj rad u časopisu Mali Levijatan. U radovima treba obratiti pozornost na pravilno citiranje, a mogu biti znanstveni i stručni.

Svi studenti zainteresirani za politologiju i društvene znanosti mogu objaviti svoj rad u časopisu Mali Levijatan. U radovima treba obratiti pozornost na pravilno citiranje, a mogu biti znanstveni i stručni.

Mali Levijatan jest studentski politološki časopis Fakulteta političkih znanosti. U njemu se objavljuju studentski radovi s područja politologije, ali i općenito društvenih znanosti. Uredništvo poziva sve studente da pošalju svoje radove za potencijalnu objavu u idućem broju.

Članci mogu biti znanstveni i stručni te moraju biti relevantni za politologiju. Teme mogu biti prikazi i recenzije knjiga, izvještaji sa znanstvenih skupova, konferencija i ljetnih škola, prijevodi, intervjui i ostali slični prilozi. Svaki odabrani rad proći će kroz recenziju redakcije kako bi se prilagodio časopisu i standardima hrvatskog književnog jezika.

Rad na prvoj stranici treba sadržavati ime i prezime autora, naziv i adresu fakulteta, godinu i smjer studija, naslov, sažetak rada i ključne riječi te ne smije prelaziti 15 kartica teksta. Također, studenti trebaju pripaziti na pravilno citiranje i priložiti popis citirane literature.

Rok je za predaju 29. veljače, a radovi se šalju isključivo u elektroničkom obliku na adresu e-pošte: casopis.malilevijatan@gmail.com. Detaljne informacije objavljene su na stranici Fakulteta političkih znanosti.

FOTO: FACEBOOK