LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE

Pulsko sveučilište će financirati studentske programe koji povećavaju kvalitetu života studenata, evo kako se prijaviti!

Svi studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, studentske udruge i druge organizacije studenata upisane u Evidenciju studentskih organizacija Sveučilišta imaju pravo sudjelovanja u natječajnom postupku za financiranje studentskih programa za 2023. godinu.

Svi studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, studentske udruge i druge organizacije studenata upisane u Evidenciju studentskih organizacija Sveučilišta imaju pravo sudjelovanja u natječajnom postupku za financiranje studentskih programa za 2023. godinu.

Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli objavio je natječaj za financiranje studentskih programa za 2023. godinu, a isti je raspisan na temelju Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te Pravilnika o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa.

Cilj natječaja je potaknuti studente i studentske organizacije na provođenje većeg broja aktivnosti koje doprinose podizanju kvalitete života studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, informirati i educirati studente o prijavljivanju projektnih ideja, provođenju projekata i projektnom upravljanju.

Natječaj se provodi sukladno Pravilniku o financiranju Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i studentskih programa, a Senat Sveučilišta na prijedlog Studentskog zbora donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava. Raspoloživi iznos sredstava iznosi 13.272,00 eura.

Svi studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, studentske udruge i druge organizacije studenata upisane u Evidenciju studentskih organizacija Sveučilišta imaju pravo sudjelovanja u natječajnom postupku.

Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja, a cijeli natječaj i prijavnu dokumentaciju možete pronaći na službenim stranicama UNIPU.
FOTO: UNSPLASH