LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Stipendija za izvrsnost

Grad Zagreb raspisao natječaje za više od 100 stipendija u četirima kategorijama

Čak sto deset stipendija Grad Zagreb dodijelit će studentima za izvrsnost, a pravo prijave na natječaj imaju i doktorandi za koje će izdvojiti 11 stipendija.

Čak sto deset stipendija Grad Zagreb dodijelit će studentima za izvrsnost, a pravo prijave na natječaj imaju i doktorandi za koje će izdvojiti 11 stipendija.

Na mrežnim stranicama zagrebačkog Sveučilišta objavljeni su natječaji Grada Zagreba za stipendije Grada Zagreba koje se dodjeljuju u nekoliko kategorija.

Stipendija za izvrsnost studentima

Grad dodjeljuje 95 stipendija za izvrsnost studentima znanstveno-istraživačkih i 5 stipendija studentima umjetničkih sveučilišnih studija u Gradu Zagrebu.

Osnovni su uvjeti koje kandidat treba zadovoljiti:

  • prosječno je godišnje ostvario najmanje 54 ECTS boda
  • redovni je student treće ili četvrte godine preddiplomskog studija, prve ili druge godine diplomskog studija, odnosno treće ili više godine integriranog studija u Gradu Zagrebu i završio je prethodne godine studija u Gradu Zagrebu s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,00 bez zaostajanja u studiju (osim iz opravdanih razloga što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista)
  • nije student razlikovne godine studija ni apsolvent
  • ima neprekidno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natječaja
  • državljanin je Republike Hrvatske.

Stipendija se dodjeljuje tijekom 12 mjeseci, osim u iznimnim slučajevima, a iznos se utvrđuje u visini 55% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje od siječnja do kolovoza 2018. godine

Studenti romske nacionalne manjine natječu se prema posebnim kriterijima koji se mogu pronaći na poveznici, a dodijelit će im se u posebnoj kategoriji 10 stipendija.

Stipendija za izvrsnost doktorandima

Uz već spomenutih 110 stipendija Grad će doktorandima za izvrsnost dodijeliti 6 stipendija, a ako se žele prijaviti na natječaj, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • na preddiplomskom i diplomskom, odnosno integriranom studiju ostvarili su prosjek ocjena najmanje 4,50 ili su bili među 10% najuspješnijih studenata diplomskog odnosno integriranog studija, što se dokazuje potvrdom fakulteta
  • imaju objavljena najmanje tri rada od kojih je najmanje jedan znanstveni rad objavljen u znanstvenom časopisu ili indeksiranom zborniku s konferencije
  • studij im nije financiran ili sufinanciran iz drugih izvora manje od 50% visine školarine
  • imaju prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natječaja
  • državljani su Republike Hrvatske.

Stipendija se dodjeljuje za 12 mjeseci, računajući od 1. listopada 2018. Iznos stipendije utvrđuje se u visini 65% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje od siječnja do kolovoza 2018. godine

Studenti poslijediplomskog studija romske nacionalne manjine natječu se prema posebnim kriterijima koji se mogu pronaći na poveznici, a dodijelit će im se u posebnoj kategoriji 5 stipendija.

Podaci za prijavu

Molbe za dodjelu stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja na web-stranici Grada Zagreba, odnosno do 2. studenoga 2018. godine, na adresu: Ured za demografiju, Vodnikova 14, 10 000 Zagreb, s posebnim naznakama za svaku kategoriju, ili se predaju na istoj adresi u sobi broj 202 na II. katu, odnosno u pisarnici koja se nalazi u prizemlju.

Natječaje za svaku kategoriju, kao i dodatne informacije i obrasce za prijavu možete pronaći na poveznici.

FOTO: PIXABAY