LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
INSTITUCIJE

Veleučilište Lavoslav Ružička

Veleučilište Lavoslav Ružička - Studentski.hr
Fakultet
www.vevu.hr
doc.dr.sc.Mirko Smoljić
Županijska 50
KONTAKT
dekanat@vevu.hr
(032) 444 688
STUDENTSKA REFERADA
(032) 444 693
studentska@vevu.hr
STUDENTSKI PREDSTAVNIK
Ivan Cestar
Mail: stud-zbor@vevu.hr