LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Pravo na jednaku plaću

Plaćene su 13 posto manje za isti rad – žene u EU

Žene u Europskoj uniji imaju zakonsko pravo na jednaku plaću. Međutim, i dalje su plaćene 13 posto manje od muškaraca za isti rad.

Žene u Europskoj uniji imaju zakonsko pravo na jednaku plaću. Međutim, i dalje su plaćene 13 posto manje od muškaraca za isti rad.

Europska komisija objavljuje da su žene u Europskoj uniji u prosjeku plaćene 13 posto manje od muškaraca za isti rad, iako po zakonu EU-a imaju pravo na jednaku plaću, piše Hina.
 

„Jednaka plaća za isti rad ili rad jednake vrijednosti jedno je od temeljnih načela EU-a. Zacrtano je Rimskim ugovorom 1957. godine. Ipak, napredak u uklanjanju jaza u plaćama između spolova stagnira ove godine i godinama je spor", stoji u priopćenju Komisije.

 


VEZANO: Hrvatska na samom dnu Europske unije po rodnoj ravnopravnostiKomisija je u ponovnom pokušaju da riješi ovaj problem rodne nejednakosti na radnom mjestu izdala Direktivu o transparentnosti plaćanja. Direktiva je stupila na snagu još početkom lipnja 2023. godine, a postavlja okvir za primjenu, za sada još samo ideje „rada jednake vrijednosti“.

Direktiva bi trebala pomoći radnicima da i sami uoče diskriminaciju u plaćama te da joj se suprotstave. Da ju prenesu u nacionalne zakone, države članice EU-a imaju tri godine.

FOTO: FOTO: STUDENTSKI.HR VIA CANVA, ILUSTRACIJA