LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Prvi u gradu

Otvoren je novi Centar za mentalno zdravlje djece i mladih

Centar za mentalno zdravlje djece i mladih sastoji se od različitih odjela, uključujući savjetovanje, psihodijagnostiku, tretman i psihoterapijsku podršku te odjel za edukaciju stručnjaka i psihoedukaciju roditelja.

Centar za mentalno zdravlje djece i mladih sastoji se od različitih odjela, uključujući savjetovanje, psihodijagnostiku, tretman i psihoterapijsku podršku te odjel za edukaciju stručnjaka i psihoedukaciju roditelja.

U Regionalnom centru kompetentnosti pri Medicinskoj školi u Varaždinu, 6. studenoga 2023. službeno je otvoren Centar za mentalno zdravlje djece i mladih Varaždinske županije. Na ceremoniji otvorenja istaknuto je da prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, polovina svih mentalnih poremećaja nastaje prije 14. godine, dok njih 75 posto započinje do sredine dvadesetih godina, prenosi Hina.
 

Olakšanje rasta i razvoja


Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak naglasio je važnost pružanja podrške djeci i mladima kako bi im se olakšao rast i razvoj te omogućila realizacija njihovih potencijala. Dodao je da je važno osigurati mjesto gdje se mladi mogu otvoriti i potražiti pomoć u suočavanju s izazovima.
 

„Prema podacima, na jedno dijete koje zatraži pomoć kod odrastanja, njih troje to prolazi samo i rješava svoje strahove u tišini. Zbog toga smo formirali Centar za mentalno zdravlje djece i mladih upravo u sklopu škole jer smatramo da će se na taj način djeca i mladi lakše otvoriti i zatražiti podršku kod svih izazova s kojima se susreću.“  naglasio je župan.


Župan Stričak podsjetio je na brojne stručnjake u obrazovnom sustavu koji rade na podršci djeci, uključujući pedagoge, psihologe, socijalne pedagoge, logopede i edukacijske rehabilitatore te istaknuo da je njihov broj zadovoljavajući za potrebe obrazovnog sustava.
 

Ravnateljica Medicinske škole Mirjana Grabar Kruljac naglasila je da su „djeca i mladi vrlo osjetljiva populacija i da njihovoj problematici treba pristupiti s izuzetnom ozbiljnošću“.


Centar za mentalno zdravlje djece i mladih sastoji se od različitih odjela, uključujući savjetovanje, psihodijagnostiku, tretman i psihoterapijsku podršku te odjel za edukaciju stručnjaka i psihoedukaciju roditelja.

Također, Centar surađuje s partnerima kao što su Opća bolnica Varaždin, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Centar za psihološku medicinu KBC Rebro i drugim zdravstvenim institucijama koje se bave mentalnim zdravljem djece i mladih na kliničkoj razini.

FOTO: FOTO: STUDENTSKI.HR VIA CANVA, ILUSTRACIJA