LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Ispitivanja NCVVO-a

Nastava na daljinu: 90% maturanata imalo problema prilikom svladavanja gradiva

Ispitivanjima provedenima među maturantima NCVVO je saznao da je njih 90% imalo problema prilikom svladavanja nastavnih sadržaja. Prenosimo njihova iskustva nastave na daljinu, ali i iskustva roditelja osnovnoškolaca i učitelja.

Ispitivanjima provedenima među maturantima NCVVO je saznao da je njih 90% imalo problema prilikom svladavanja nastavnih sadržaja. Prenosimo njihova iskustva nastave na daljinu, ali i iskustva roditelja osnovnoškolaca i učitelja.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja proveo je ispitivanja vezana uz nastavu na daljinu u školskoj godini 2019/20. kojima je ukupno obuhvatio oko 80 000 osoba. Uglavnom su bila usmjerena na maturante, ali i na učitelje te roditelje osnovnoškolaca. 

Ispitivanjima provedenima među maturantima u travnju i lipnju NCVVO je saznao da njih 35% nema vlastito računalo preko kojeg bi s lakoćom mogli pristupiti online nastavi, a njih 25% nema vlastitu sobu u kojoj bi mogli pratiti nastavu. Nadalje, 15% ih nije imalo odgovarajuću opremu za pohađanje nastave, a čak 60% se borilo sa slabim internetskim signalom. Ispitivani su i neki drugi faktori koji mogu izravno ili neizravno utjecati na njihovo obrazovanje, te je tako utvrđeno da je 90% maturanata imalo problema prilikom svladavanja nastavnih sadržaja zbog nemogućnosti izravne komunikacije s nastavnicima. Oko 80% ispitanika imalo je poteškoća s organizacijom vremena, a gotovo 90% imalo je poteškoće s koncentracijom. Oko 40% maturanata tvrdi kako je nastavnih obaveza bilo previše, a u prosjeku su dnevno provodili od 3 do 6 sati rješavajući ih. Samo njih 8% izjavilo je da je bilo zadovoljno izvedbom nastave na daljinu, ali istovremeno ih oko 60% ističe zadovoljstvo ocjenama. 

Ispitivanja roditelja učenika osnovnih škola provedena su u svibnju i lipnju, a uključilo ih se 65 000. Utvrđeno je da je 70% učenika komuniciralo s nastavnicima samo putem aplikacija na pametnim telefonima i putem elektroničke pošte. Gotovo 80% roditelja izjavilo je da je nastava na daljinu iziskivala njihov veliki trud, a više od polovice tvrdi da su djeca zbog nastave na daljinu bila značajnije napeta. Samo 35% roditelja smatra kako su njihova djeca napredovala za vrijeme provedbe nastave na daljinu, ali većina njih taj napredak pripisuje svojem vlastitom angažmanu. Trećina priznaje da je ocjenjivanje bilo blaže, a učenici su svoje ocjene stjecali preko raznih projekata (mape, referati, prezentacije i sl.) te na online kvizovima. 

6710 učitelja pristupilo je ispitivanju po završetku nastave. Prema rezultatima, njih 80% ima uvjete za održavanje nastave na daljinu. Navode da se komunikacija većinom odvijala e-poštom i aplikacijama na mobilnim telefonima, a samo trećina govori da je održavala online nastavu uživo. Čak 90% učitelja tvrdi da je nastava na daljinu od njih iziskivala velik napor i trud te je za njih predstavljala dodatni izvor stresa, a više od polovice tvrdi kako takav način provedbe nije bio kvalitetan. Oko četvrtine ispitanih kažu da se njihovi ravnatelji nisu interesirali za provedbu nastave. Također, manje od polovice  izjavljuje da su imali stručnu podršku stručne službe. 

Više informacija o načinu provedbe ispitivanja i opsežniji rezultati nalaze se na poveznici
FOTO: PIXABAY