LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Tehnički fakultet u Puli dobio novog dekana

Na imenovanju novog dekana čestitao je i gradonačelnik Pule, Filip Zoričić.

Na imenovanju novog dekana čestitao je i gradonačelnik Pule, Filip Zoričić.

Kako je objavljeno na službenoj stranici Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na Vijeću Tehničkog fakulteta, početkom ovog mjeseca, izabran je doc. dr. sc. Marko Krušlja, na poziciju dekana, s početkom 1. listopada 2023. godine. Odluku je potvrdilo Sveučilište Jurja Dobrila na Senatu 18. srpnja 2023.

Marko Krušlja diplomirao je smjer Strojarstvo, usmjerenje Proizvodno strojarstvo na Tehničkom fakultetu na Sveučilištu u Rijeci, a potom se upisao na poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo na Tehničkom fakultetu na istom sveučilištu. Doktorirao je 2013. godine.

Dodjeljuju se jednokratne naknade studentima roditeljimaUz radno iskustvo na Sveučilištu u Rijeci, gdje je od 2006. radio kao znanstveni novak, a nakon obrane doktorske disertacije, kao vanjski suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent  na Veleučilištu u Rijeci te potom kao predavač na Veleučilištu, od 2018. godine zaposlen je upravo na Tehničkom fakultetu u Puli, a obnašao je i funkciju voditelja prijediplomskog stručnog studija Proizvodno strojarstvo i diplomskog sveučilišnog studija Strojarstvo.

Rektor osnovao povjerenstvo za izbor dekana na Hrvatskim studijima, zaposlenici oštro reagirali


Kao znanstvenik publicirao je 21 rad u časopisu, 33 rada u zbornicima, autor je dviju zbirki riješenih zadataka i jednog sveučilišnog priručnika te je bio urednik dvaju zbornika radova. Usto, bio je mentor na 146 završnih, odnosno diplomskih radova te je sudjelovao u više od 200 povjerenstava za obranu istih.

Više o karijeri novog dekana saznajte na poveznici.

IZVOR: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI
FOTO: TEHNIČKI FAKULTET U PULI