LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Matura 2024.

Kako se uspješno pripremiti za najteži izborni predmet na maturi?

Savjeti za uspješnu pripremu za jedan od najtežih ispita na državnoj maturi.

Savjeti za uspješnu pripremu za jedan od najtežih ispita na državnoj maturi.

Približava se državna matura, a većina maturanata već ima jasno određen željeni fakultet. Za većinu fakulteta iz STEM područja, obavezno je pisati državnu maturu iz fizike. Fizika se smatra jednim od težih izbornih predmeta na maturi što dokazuju i loši prošlogodišnji rezultati. Prošle godine fiziku je pisalo više od sedam tisuća maturanata od čega ju čak 46,4% kandidata nije uspjelo položiti.
 


VEZANO: Što sve maturanti mogu očekivati iz ovogodišnje mature Politike i gospodarstva?Područja ispitivanja na maturi iz fizike

 

Ispitom državne mature iz Fizike provjerava se u kojoj mjeri pristupnici znaju, tj. mogu primijeniti matematička i eksperimentalna znanja i vještine u fizici,  osnovne koncepte i zakone iz potpodručja mehanike, termodinamike, elektriciteta itd. Također provjeravaju se znanja iz područja međudjelovanja, energije, gibanja i strukture tvari.

 

Struktura ispita

 

Ispit sadrži dvije ispitne knjižice i ukupno 35 zadataka te traje 180 minuta bez stanke. Prva ispitna knjižica sastoji se od 24 zadatka višestrukoga izbora i pristupnik može osvojiti maksimalno 24 boda. Druga ispitna knjižica sastoji se od 11 zadataka proširenog odgovora te je moguće ostvariti ukupno 36 bodova.

 

Priprema za ispit

 

Prije početka pripreme za ispit državne mature iz fizike korisno je detaljno proučiti ispitni katalog u kojem su opisane sve potrebne informacije i upute. Također, maturanti trebaju učiti iz zadane literature te se savjetuje rješavanje ispita od prošlih godina za bolju pripremu i lakše razumijevanje.

FOTO: FOTO: CANVA, ILUSTRACIJA