LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Međunarodni sajam inovacija

Inovativni projekti četiriju zagrebačkih fakulteta ostvarili uspjeh na ISIF-u 2018. u Turskoj

S međunarodnog sajma inovacija, u konkurenciji preko 250 inovacija, FKIT se vratio sa srebrnom medaljom, Grafički fakultet s bronačnom medaljom, FSB također s brončanom medaljom, ali i priznanjem Njemačke asocijacije inovatora, a inovacija TTF-a zavrijedila je priznanje Makedonskoga patentnoga ureda.

S međunarodnog sajma inovacija, u konkurenciji preko 250 inovacija, FKIT se vratio sa srebrnom medaljom, Grafički fakultet s bronačnom medaljom, FSB također s brončanom medaljom, ali i priznanjem Njemačke asocijacije inovatora, a inovacija TTF-a zavrijedila je priznanje Makedonskoga patentnoga ureda.

Na 3. Međunarodnom sajmu inovacija ISIF 2018. inovativni su projekti studenata sastavnica Sveučilišta u Zagrebu osvojili jednu srebrnu i dvije brončane medalje te priznanje Makedonskog patentnog ureda i Njemačke asocijacije inovatara. Riječ je o jednom od značajnijih sajmova inovacija u ovom dijelu svijeta koji se održao od 27. do 29. rujna u Instanbulu. 

Na sajmu su, u suradnji s Udrugom inovatora Hrvatske, sudjelovale četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Fakultet strojarstva i brodogradnje s dvjema inovacijama te Fakultet kemijskoga inženjerstva i tehnologije, Tekstilno-tehnološki fakultet i Grafički fakultet, svaki s po jednom inovacijom.

Inovacija Fakulteta kemijskoga inženjerstva i tehnologije pod nazivom OptIC – Program za razvoj i optimizaciju ionskih kromatografskih metoda, autora Matije Cvetnića, Tomislava Bolanče, Šime Ukića, Marka Rogošića, Marinka Markića, Borisa Brigljevića, Ane Marije Dizdar i Petra Žuvel, nagrađena je srebrnom medaljom.

Inovacija Grafičkoga fakulteta pod nazivom Algoritam za definiranje najoptimalnijih smjernica za razvoj grafičkog proizvoda, autora Ive Marenić, Jelene Mandić i Vladimira Cviljušca, te inovacija Fakulteta strojarstva i brodogradnje pod nazivom Bionička šaka, autora Davora Širinića i Luke Miškovića, nagrađene su brončanim medaljama.

Priznanje Makedonskoga patentnoga ureda dobila je inovacija Tekstilno-tehnološkoga fakulteta pod nazivom Inteligentni odjevni predmet za nadzor rada šumskih radnika autora Davora Begića i Dubravka Rogale. Priznanjem Njemačke asocijacije inovatora nagrađena je inovacija Fakulteta strojarstva i brodogradnje pod nazivom Robot za igranje šaha autora Leona Malnara.

Ovaj je međunarodni sajam inovacija primarno fokusiran na komercijalizaciju inovacija, novih proizvoda, usluga i tehnologija, a organizira se pod pokroviteljstvom Međunarodne federacije nacionalnih asocijacija inovatora – IFIA, turskoga Ministarstva znanosti, obrazovanja i tehnologija, Turskoga ureda za patente i WIPO- a. Riječ je o jednom od značajnijih sajmova inovacija u ovom dijelu svijeta. ISIF istovremeno predstavlja most između Istoka i Zapada za razmjenu ideja te uspostavljanje kontakata između inovatora i poslovne zajednice.

Tijekom tri dana na Sajmu predstavljeno je više od 250 inovacija iz dvadesetak zemalja, a inovacije iz Hrvatske izazvale su veliku pozornost međunarodne stručne javnosti i turske poslovne zajednice, čemu svjedoče i ova priznanja.

FOTO: PIXABAY