LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Financijska potpora

SC Osijek raspisao javni poziv za financiranje studentskih aktivnosti

Financijska potpora dodjeljuje se za provođenje aktivnosti iz područja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti te aktivnosti koje doprinose poboljšanju studentskog standarda i kvaliteti života studenata, popularizaciji znanosti, razvoju njihove karijere te poticanju i promicanju izvrsnosti među studentima. 

Financijska potpora dodjeljuje se za provođenje aktivnosti iz područja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti te aktivnosti koje doprinose poboljšanju studentskog standarda i kvaliteti života studenata, popularizaciji znanosti, razvoju njihove karijere te poticanju i promicanju izvrsnosti među studentima. 

Studentski centar Osijek raspisao je Javni poziv za financiranje studentskih aktivnosti s rokom prijave zaključno s 1. ožujkom 2021. godine. Prijave su omogućene studentu-pojedincu, studentskim zborovima koji djeluju pri Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera i drugim studentskim organizacijama i udrugama koje djeluju na području Osječko-baranjske županije. 

Financijska potpora dodjeljuje se za provođenje aktivnosti iz područja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti te aktivnosti koje doprinose poboljšanju studentskog standarda i kvaliteti života studenata, popularizaciji znanosti, razvoju njihove karijere te poticanju i promicanju izvrsnosti među studentima. Moraju se provesti do kraja kalendarske 2021. godine.

Prijave se podnose elektronički na stranici programi.unios.hr. Moraju sadržavati: ispunjenu i potpisanu elektroničku prijavu aktivnosti za dodjelu financijskih sredstava, elektronički troškovnik projekta te potvrdu o statusu studenta na Sveučilištu ili karticu Studentskog centra o isplati najmanje jednog studentskog ugovora u tekućoj akademskoj godini za one koji ne studiraju na Sveučilištu (student-pojedinac), dokaz o nekažnjavanju (izvadak iz kaznene evidencije) i godišnji financijski izvještaj iz FINA-e (za studentske udruge). Neobvezni dio prijave čine materijali o prezentaciji rada prijavitelja, poput brošura, publikacija, isječaka iz novina i sl. Uvjeti koje svaki prijavitelj mora poštovati mogu se pronaći u Tekstu Poziva za financiranje studentskih aktivnosti.

Kako bi za aktivnost bila odobrena financijska sredstva potrebno je ostvariti minimalno 30 bodova koje će dodjeljivati povjerenstvo, a odluka će se objaviti na internetskim stranicama Studentskog centra u Osijeku u roku od osam dana od dana donošenja. Bit će moguće i uložiti prigovor – također osam dana od dana objave odluke. Nakon raspodjele sredstava prijavitelji će potpisati izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja (koje se odnosi na proračun države, jedinice regionalne i lokalne samouprave, ministarstava, javnih ustanova, Europskih fondova, sredstava Sveučilišta i njegovih sastavnica ili pak sredstava Studentskog zbora Sveučilišta...).
FOTO: PIXABAY