LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Financijska potpora

Grad Zagreb dodjeljuje stipendije studentima i učenicima slabijeg socio-ekonomskog statusa

Do 4. prosinca otvoreni su natječaji Grada Zagreba za dodjelu stipendija učenicima i studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa.

Do 4. prosinca otvoreni su natječaji Grada Zagreba za dodjelu stipendija učenicima i studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa.

Grad Zagreb raspisao je 6 natječaja za stipendije koje se dodjeljuju učenicima i učenicima s invaliditetom, studentima i studentima s invaliditetom te studentima poslijediplomskih studija i studentima s invaliditetom koji spadaju u tu kategoriju po razini studija.

Stipendije za učenike

U kategoriji učenika dodjeljuje se 35 stipendija učenicima koji su državljani Republike Hrvatske, imaju prijavljeno prebivalište u Zagrebu neprekidno 3 godine te su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu ili Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici. Također, bitno je da učenici nisu, osim iz zdravstvenih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi i da su završili prethodne razrede srednje škole, odnosno od 5. do 8. razreda osnovne škole (za učenike 1. razreda srednje škole), s prosjekom ocjena od najmanje 3,00. Za kraj, važno je da prosječni mjesečni prihod po članu učenikova kućanstva ostvaren u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine ne prelazi 60% proračunske osnovice (1995,60 kuna) određene Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Stipendija se dodjeljuje, računajući od 1. rujna 2020, za trajanja statusa redovitog učenika, odnosno najduže za 10 mjeseci. Neto iznos stipendije utvrđuje se u visini 35% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz 2020.

Više informacija možete pronaći na stranici Grada Zagreba, odnosno ovdje ako ste učenik s invaliditetom.

Stipendije za studente

Za jednu od 35 stipendija Grada Zagreba mogu se prijaviti studenti pod uvjetom:
  • da su državljani Republike Hrvatske;
  • da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno tri godine prije dana objave Natječaja, odnosno prije 4. studenoga 2020; 
  • da su redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu;
  • da nemaju, osim iz zdravstvenih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista), zaostajanja tijekom studija;
  • da su završili prethodne godine studija, odnosno razrede srednje škole (za studente 1. godine studija), s prosjekom ocjena od najmanje 3,00;
  • da nisu apsolventi ni studenti razlikovne godine studija;
  • da u akademskoj godini za koju se stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza; 
  • da prosječni mjesečni prihod po članu studentova kućanstva ostvaren u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine ne prelazi 60% proračunske osnovice (1995,60 kuna) određene Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu.
Stipendija se dodjeljuje u razdoblju od 10 mjeseci, računajući 1. listopada 2020, odnosno 5 mjeseci ako u tom roku prema nastavnom planu i programu studija za koji je stipendija odobrena završava nastavni plan i program korisnika stipendije. Neto iznos stipendije utvrđuje se u visini 50% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz 2020. godine.

Više informacija pronađite ovdje, odnosno na poveznici ako ste student s invaliditetom.

Stipendije za studentske poslijediplomskog studija

U ovoj se kategoriji dodjeljuju najviše 3 stipendije, a uvjeti su da su studenti državljani RH, da imaju prijavljeno prebivalište u Zagrebu neprekidno 3 godine, da su studenti poslijediplomskih sveučilišnih ili specijalističkih studija, da im nije protekao minimalan rok za završetak studija, da u akademskoj godini za koju se stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza te da prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva studenta poslijediplomskih studija ostvaren u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine ne prelazi 60% proračunske osnovice (1995,60 kuna) određene Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Stipendija se dodjeljuje počevši od 1. listopada 2020. godine na 10 mjeseci u iznosu od 60% iznosa neto plaće u Zagrebu (u razdoblju od siječnja do kolovoza). Za studente koji studiraju dijelom radnog vremena neto iznos stipendije utvrđuje se u visini 30% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz 2020. godine.

Više informacija možete pronaći na poveznici. Ako ste student poslijediplomskog studija te ste uz to osoba s invaliditetom, više informacija o stipendiji možete pronaći ovdje.

Rok je za podnošenje prijava 4. prosinca 2020. godine bez obzira na to za koju se stipendiju prijavljujete.
FOTO: PIXABAY