LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Zaključci okruglog stola

Fakultet prometnih znanosti: U 2017. porastao broj poginulih na hrvatskim prometnicama

– Prema podacima WHO-a stradavanja u prometnim nesrećama za osobe starosti od 15 do 29 godina na prvom su mjestu. – rekao je profesor Davor Brčić.

– Prema podacima WHO-a stradavanja u prometnim nesrećama za osobe starosti od 15 do 29 godina na prvom su mjestu. – rekao je profesor Davor Brčić.

Udruga Sigurnost u prometu (SUP) u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu organizirala je okrugli stol na temu Aktualno stanje sigurnosti cestovnog prometa. Podaci MUP-a kažu da je u prošloj godini u prometu poginula 331 osoba, što je za 24 više poginulih u usporedbi s 2016. godinom. Usprkos posljednjih godina ostvarenom znatnom poboljšanju općeg stanja sigurnosti cestovnog prometa i smanjenju broja poginulih, brojke ponovno zabrinjavaju. Stoga, ova činjenica ukazuje na realnu mogućnost i potencijal za postizanje još boljih rezultata.

Najjasnija i najvažnija poruka okruglog stola bila je da se svi moraju još više potruditi kada je u pitanju stanje sigurnosti u cestovnom prometu.

– Od ukupnog broja smrtno stradalih sudionika prometnih nesreća, njih je 208 (62,8%) preminulo na mjestu nesreće, a 23 (7%) pri prijevozu do zdravstvene ustanove, dok je 100 osoba (30,2%) preminulo u razdoblju od 30 dana od prometne nesreće. Zbog nedopuštene je brzine poginulo 37,8%, a 27% najtežih nesreća skrivili su alkoholizirani vozači. Bilježimo 16,4% manje smrtno stradalih pješaka. Nažalost, svjedoci smo porasta broja poginulih. Mislim da smo kao država dosegli razinu u broju poginulih koju ćemo teško značajno moći spuštati, ali se trebamo maksimalno truditi. – rekao je Miron Huljak iz Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije.

54 više poginulih u prometu od očekivanog

Sudionici su kroz argumentiranu i stručnu raspravu, na temelju podataka Ministarstva unutarnjih poslova o sigurnosti cestovnog prometa za 2017. i prethodne godine, ocijenili aktualno stanje i predložili mjere i aktivnosti za poboljšanje stanja do kraja perioda implementacije Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH 2011. – 2020. (NPSCP).

– Važno je za istaknuti da NPSCP za glavni cilj ima smanjenje smrtno stradalih osoba do 2020. godine za 50% u odnosu na 2010. godinu. Podaci kažu da je 2011. godine bilo 408 poginulih, a prema NPSCP-u se tada očekivalo 405, što i nije bilo zabrinjavajuće. Međutim, u prošloj je godini očekivano 277 poginulih, ali ih je bilo 331, što je za 54 više, dok je u 2016. godini bilo 307 poginulih, a očekivalo se 298. Stoga je prošla godina bila zabrinjavajuća kada je u pitanju stradavanje u prometu. NPSCP je ostvariv ako dobije stvarnu potporu najviših državnih tijela i pojedinaca, a ne samo deklarativnu. – rekao je Georg Davor Lisicin iz udruge Sigurnost u prometu.

Kvalitetna infrastruktura od velikog je značaja

Sudionici okruglog stola složili su se da ima puno prostora za napredak. Korisnici imaju pravo na sigurnost u cestovnom prometu, a vrlo je važno da se prometne nesreće većinom mogu prevenirati.

– Zato moramo maksimalno kroz razne programe edukacije poraditi na povećanju svijesti kod sudionika u prometu. Prema podacima WHO-a stradavanja u prometnim nesrećama za osobe starosti od 15 do 29 godina su na prvom mjestu. Okvir za upravljanje sigurnošću treba biti temeljen na legislativnom okviru i primjeni dobre prakse, a organizacijska razina upravljanja pretpostavlja: planirati, provjeriti, učiniti i djelovati. – istaknuo je profesor Davor Brčić s FPZ-a.

Infrastrukturi je potrebno pridavati veću pozornost, posebno u fazama izrade projekta.

– Najveći se problem dogodi kada se rade ceste i ostala infrastruktura, a ne razmišlja se dugoročno. Tako umjesto početnog troška od nekoliko tisuća kuna možete dobiti već za nekoliko godina trošak od nekoliko milijuna kuna ako nisu napravljene detaljne analize i ako se pojave problemi. Zato ovlašteni revizori koje u konačnici i educira FPZ ocjenjuju sigurnosni aspekt ceste u njenom cijelom životnom ciklusu – od osnovnog idejnog rješenja do kraja eksploatacije ceste. Ne smijemo se dovesti u situaciju da radimo neplanski. – napomenuo je profesor Marko Šoštarić s FPZ-a.

Dnevno pogine više od 500 djece u prometu

Godišnji troškovi prometnih nesreća u svijetu iznose preko 500 milijardi dolara ili 1-3% bruto nacionalnog proizvoda svake zemlje (GNP). U razvijenim zemljama 80% prometnih nesreća s djecom događa se u automobilu za vrijeme vožnje, a 20% dok pješače. Sasvim suprotno, u nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju 80% prometnih nesreća s djecom događa se za vrijeme pješačenja, a 20% u automobilu za vrijeme vožnje.

– Dnevno u prometu u svijetu pogine preko 500 djece. Ako se ne poduzmu odgovarajuće akcije, predviđeno je da će se broj poginulih u cestovnom prometu u svijetu do 2020. godine popeti na 1.9 milijuna i da će prometne nesreće postati peti uzrok smrti do 2030. godine s 2.4 milijuna poginulih. Provedba projekta FPZ-a fokusirana je na edukaciju učenika, roditelja i vozača, infrastrukturne mjere, te razvoj novih tehnologija i alata kojima se može poboljšati sigurnost prometa u okruženju osnovnih škola. Cilj je edukacije upoznavanje s prometnim pravilima i rizicima u prometu koji će omogućiti djeci da se cijeloga života sigurno kreću u prometu i prelaze preko ceste, a odraslima za podizanje svijesti o potrebi zaštite djece u prometu. – rekao je profesor Ljupko Šimunović s FPZ-a.

Prosječna starost vozila 13,99 godina

Iz godine u godinu bilježi se negativan trend porasta starosti hrvatskog voznog parka. U 2017. godini starost je za sva vozila iznosila 13,99 godina, a za osobne automobile 12,95 godina. Usporedbe radi, 2009. godine prosječna je starost vozila bila 9,98 godina.

– Negativan je trend u stalnom porastu i treba poduzeti nove mjere. Stariji vozni park stvara velike sigurnosne probleme. Od 6 do 8% nesreća uzrokuje tehnički neispravno vozilo. Kod tehničkog pregleda posebnu pozornost treba posvetiti sklopovima i dijelovima vozila, što su i najčešći razlozi neispravnosti: kočnice, ovjes, gume i upravljački mehanizam... Ljudi kupuju stare automobile, a onda da bi prošli na tehničkom ulože i više novca nego za koliko su ga kupili. Potrebna je detaljna stručna analiza nesreća u slučajevima sa smrtno stradalima. – izjavio je Luka Dorić iz Centra za vozila Hrvatske.

Zaključak je sudionika okruglog stola da se nažalost ne ostvaruju ciljevi NPSCP-a i potrebno je poraditi na tome. U razdoblju implementacije aktualnog NPSCP-a od 2011. do 2014. uglavnom su ostvareni ciljevi smanjenja smrtno stradalih osoba u prometu. U razdoblju od 2015. do 2017. godine dolazi do značajnijih negativnih odstupanja od ciljeva što upućuje na potrebu detaljne analize razloga pogoršanja. Udruga Sigurnost u prometu uskoro će se s prijedlozima javiti nadležnim institucijama.

– Vlada i drugi nositelji provedbe su nedovoljno uključeni. Nužno je u praksi promijeniti i usavršiti pristup upravljanja sigurnosti cestovnog prometa koristeći pri tom najbolju europsku praksu. Potrebno je osnivanje Agencije za sigurnost cestovnog prometa i jačanje medicinske skrbi o osobama ozlijeđenim u prometnim nesrećama uspostavom hitne helikopterske medicinske pomoći (HEMS). Treba vršiti pritisak na zakonodavce i političare, a policija treba povećati broj kontrola te reorganizirati penalizaciju prekršaja i kaznenih djela u prometu. Potrebna je veća medijska podrška s temama prometne preventive, kao i organiziranje besplatnih edukacija sudionika prometa. Značajan je utjecaj tehničke ispravnosti vozila na sigurnost cestovnog prometa, a država treba poticati kupovinu novih automobila – zaključak je sudionika okruglog stola.

FOTO: FPZ