LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Projekt Croskills

Wienerberger i Građevinski fakultet Zagreb surađuju na edukaciji domaćih radnika

Organizatori edukacija pokrenuli su projekt ponukani lošim stanjem na tržištu rada, neadekvatnom edukacijom radnika te nedostatkom cjeloživotnog obrazovanja radnika.

Organizatori edukacija pokrenuli su projekt ponukani lošim stanjem na tržištu rada, neadekvatnom edukacijom radnika te nedostatkom cjeloživotnog obrazovanja radnika.

Projekt Croskills, edukacija kojom domaći radnici mogu besplatno steći vještine potrebne za kvalitetnu gradnju, energetsku obnovu i izgradnju niskoenergetskih zgrada, do kraja ljeta održava se diljem Hrvatske. Svaki radnik koji prođe edukaciju na najmodernijim materijalima za građenje, poput Wienerbergera koji je donator projekta, postat će dio registra kvalificiranih radnika u građevini.

– Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja definiralo je „Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu“ koji bi uskoro trebao biti primijenjen, a obuhvaća obveznu certifikaciju radnika te registar. – kazao je Bojan Milovanović, jedan od suradnika na projektu Croskills i docent na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

– Wienerberger pridaje značaj edukaciji, kako unutar kompanije, tako i na tržištu radne snage, gdje za to postoji velika potreba. Energetska je učinkovitost sadašnjost i budućnost gradnje. – izjavio je Tomislav Franko, Wienerbergerov product manager za Jugoistočnu Europu.

Organizatori edukacija pokrenuli su projekt ponukani lošim izvođenjem radova i građevinskom štetom koja se događa zbog lošeg izvođenja, ali i lošeg stanja na tržištu rada i neadekvatne edukacije radnika te nedostatka cjeloživotnog obrazovanja radnika.

– U školama je zastarjeli kurikulum iz 90-ih. Npr. zidar i fasader, a isto vrijedi i za druge vrste radnika, danas rade s tehnologijama koje tada nisu ni postojale pa se može reći da su radnici zapravo priučeni novim tehnologijama ili ih uopće ne koriste. Na primjer, mi ih obučavamo upotrebom najnovije tehnologije Wienerberger opeke kojom se grade E4 kuće. Zahvaljujemo se na donaciji i pomoći njihovim inženjerima koji su dali recenzije teorijskih materijala. – istaknuo je docent Milovanović.

Besplatne edukacije u svibnju održavaju se 3. i 4. u Osijeku, 5. i 6. u Karlovcu, Puli, Čakovcu i Garešnici, 12. i 13. u Bedekovčini, Zagrebu i Sisku, 16. i 17. u Osijeku te 19. i 20. u Slavonskom Brodu.

Više informacija potražite na poveznici.

FOTO: GRIZLI KOMUNIKACIJE