LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Studentski pravobranitelj: osoba koja štiti akademska prava i slobodu studenata

Studentskom pravobranitelju možete se obratiti ako su povrijeđena vaša studentska prava ili imate problema u njihovom ostvarivanju.

Studentskom pravobranitelju možete se obratiti ako su povrijeđena vaša studentska prava ili imate problema u njihovom ostvarivanju.

Kome se obratiti ako su vaša studentska prava povrijeđena? Studentski pravobranitelj vašeg sveučilišta dužan je pomoći vam u ostvarivanju vaših studentskih prava, a pronaći ga možete na stranicama sveučilišta koje pohađate. Trenutni studentski pravobranitelj zagrebačkog Sveučilišta je Bartol Šošić, a možete ga kontaktirati na email adresu: pravobranitelj.unizg@gmail.com.
 

Svrha


Studentski pravobranitelj UNIZG-a rješava pitanja akademskih odnosa i zaštite akademskih prava i sloboda studenata:

 

–   prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Sveučilišta

 

–   savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava

 

–   može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava

 

–   s nadležnim tijelima Sveučilišta raspravlja o pitanjima ostvarivanja prava studenata

 

–   o svom radu podnosi izvješće najmanje jednom u tri mjeseca

 

–   po potrebi saziva i predsjedava zajedničkoj sjednici studentskih pravobranitelja svih sastavnica radi usklađivanja zajedničkog rada i djelovanja na Sveučilištu

 

 –  obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje prava studenata

 

„Tek ako članovi akademske zajednice (u konkretnom slučaju studenti) ne mogu urediti odnose unutar akademske zajednice putem institucija koje je zakonodavac predvidio za pomaganje i posredovanje u ostvarivanju akademskih prava i sloboda, član akademske zajednice (student) zaštitu svojih prava može potražiti izvan sustava. Naposljetku, tu i završava mogućnost studentskog pravobranitelja da sudjeluje u procesu ostvarivanja studentskih akademskih prava i sloboda.” – stoji na stranici Sveučilišta u Zagrebu.

 

Slučajevi u kojima vam ne može pomoći


Ipak, studentski pravobranitelj vas ne može predstavljati pred drugim tijelima državne uprave niti izvan visokog učilišta koji studenti pohađaju. Također, nije nadležan za ove probleme:
 

–  pitanja administrativno-tehničke prirode

–  generičkih pritužba studenata ( pitanje povećanja broja rokova, dekanskog roka,  poboljšanja općeg studentskog standarda, kvalitete nastave, uvjetima provedbe nastave, nabave knjižnog fonda, loše kvalitete ispitnog papira i sl.)

 

Za pritužbe studenata pojedinih sastavnica Sveučilišta primarno su nadležni studentski pravobranitelji pojedine sastavnice.  

FOTO: STUDENTSKI.HR VIA CANVA, ILUSTRACIJA