LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Objavljen natječaj za stipendije i potpore studentima u Osijeku

Ukupno se dodjeljuje 68 studentskih stipendija i 2 studentske potpore u nekoliko različitih kategorija, a prijave se podnose od 4. do 18. ožujka 2024. godine.

Ukupno se dodjeljuje 68 studentskih stipendija i 2 studentske potpore u nekoliko različitih kategorija, a prijave se podnose od 4. do 18. ožujka 2024. godine.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavilo je natječaj za dodjelu stipendija i potpora redovitim studentima sveučilišnih prijediplomskih, diplomskih, integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih prijediplomskih i diplomskih studija na sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ukupno se dodjeljuje 68 studentskih stipendija i 2 studentske potpore i to prema sljedećim kategorijama:

 

 

Stipendije za izvrsnost – 35 stipendija

  • Za studente viših godina studija – 25 stipendija
  • Za studente prve godine sveučilišnog prijediplomskog i stručnog prijediplomskog studija te I. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija – 4 stipendije
  • Za studente upisane u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija i u prvu godinu stručnog diplomskog studija – 4 stipendije
  • Za studente upisane u više godine prijediplomskog, diplomskog ili integriranog studija te za studente upisane u prvu godinu diplomskog studija na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku – 2 stipendije


Stipendije studentima aktivnim sportašima – 3 stipendije


Stipendije studentima u stanju socijalne potrebe – 30 stipendija

  • Za studente slabijeg socijalno-ekonomskog stanja – 20 stipendija
  • Za studente s invaliditetom – 5 stipendija
  • Za studente koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama – 5 stipendija
 

Potpore studentima u stanju socijalne potrebe – 2 potpore


Natječaj, kao i uvjeti za prijavu dostupni su na stranici sveučilišta, a prijave se podnose od 4. do 18. ožujka 2024. godine.
FOTO: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU