LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
SC Split

Detalji natječaja za smještaj u studentske i učeničke domove u Splitu

Studentski centar Split raspisao je natječaj za smještaj u studentske i učeničke domove. Privremeni rezultati bit će poznati u prvoj polovici rujna.

Studentski centar Split raspisao je natječaj za smještaj u studentske i učeničke domove. Privremeni rezultati bit će poznati u prvoj polovici rujna.

Studentski centar Split objavio je natječaj za smještaj studenata u učeničke i studentske domove za akademsku godinu 2019./2020. Pravo na smještaj u domu imaju svi redoviti studenti koji pohađaju preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij u statusu redovitog studenta na Sveučilištu u Splitu.

Studenti koji mijenjaju studijski program bez završetka studija na prvom programu, i na drugom studiju ponovno upisuju prvu godinu, studenti koji su ostvarili manje od 18 ECTS bodova u akademskoj godini prijave na natječaj, studenti koji su prosječno ostvarili manje od 40 ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja, studenti koji su dva puta mijenjali studijski program, te studenti koji su stekli kvalifikaciju određene razine, ako ponovno upisuju studij te razine ili su upisani na istu razinu studija, drugi put nemaju pravo na smještaj u domu.

Ovi uvjeti ne odnose se na studente koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu prve razine studija, studente koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu druge razine studija, a trenutno imaju upisano zaostajanje zadnje godine prve razine studija ili im je u tekućoj godini ostao samo završni rad i ispit koji zajedno nose manje od 18 ECTS bodova ili su prvu razinu studija završili ranijih godina, studente s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invaliditeta, uz uvjet da je student u tekućoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod, studente koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji, studente kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata, uz uvjet da je student u tekućoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod, studente prve godine druge razine studija koji su upisali godinu u ljetnom semestru, uz uvjet da su u tekućoj akademskoj godini ostvarili najmanje 10 ECTS bodova, te studente čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice, iznimno do popunjenja smještajnih kapaciteta iz članka 25. stavka 1. Pravilnika.

Posebne kategorije studenata ostvaruju pravo na izravan smještaj u domu na temelju posebnih uvjeta, pa svakako pročitajte puni tekst objavljenog natječaja kako biste vidjeli spadate li i vi u jednu od njih. Puni tekst natječaja dostupan je na poveznici, a svi potrebni obrasci SC-a Split mogu se preuzeti ovdje.

Svi sudionici natječaja moraju se prijaviti u sustav SC-a Split koji je dostupan na poveznici i popuniti sve podatke koji se od njih traže u obrascu A koji će im biti dostupan nakon prijave. Sudionici zatim moraju ispuniti pripadajući obrazac B, sukladno kategoriji u koju spadaju (detaljnu kategorizaciju možete pronaći u punom tekstu Natječaja) i prema kojoj se prijavljuju. Popunjene obrasce A i B potrebno je isprintati i potpisati te zajedno sa ostalom potrebnom dokumentacijom, koju možete pronaći u punom tekstu Natječaja, osobno donijeti na recepciju doma Omladinski Hostel Spinut na adresi Spinutska 39. Prijave se primaju svakim radnim danom od 07:00 do 13:00, i to od 03.  srpnja 2019. do 23. srpnja 2019. u 13 sati.

Osnovni dokumenti koji će vam trebati za prijavu jesu:

 1. prijava – obrazac A – obavezna prijava preko web-stranice Studentskog centra Split 
 2. prijava – obrazac B1, B2, B3, B4, B5 donijeti osobno prilikom predaje dokumentacije, ispuniti ovisno o vrsti studija i godini studija pojedinog studenta
 3. ovjereni prijepis ocjena od strane fakulteta svih položenih ispita na svim godinama studija i stečeni broj ECTS bodova sa svih godina studiranja (preslika indeksa neće biti uzeta u obzir)
 4. rodni list
 5. ovjerena kopija ili original svjedodžbi svih završenih razreda srednje škole (sva četiri razreda s izračunatim jedinstvenim aritmetičkim prosjekom ocjena za sve četiri godine srednje škole) – samo za brucoše
 6. uvjerenje o prebivalištu studenta, ne starija od 6 mjeseci (izdaje MUP RH, policijska postaja ili policijska uprava)
 7. potvrde prebivališta od strane MUP-a za sve članove zajedničke obitelji (ovo se odnosi na studente koji dokazuju cenzus primanja za sve članove zajedničke obitelji za 2018, uključujući i studenta podnositelja prijave), a sve da bi ostvarili dodatni broj bodova za mala primanja ako ne prelaze mjesečni census primanja u 2018.
 8. potvrdu/dokaz nadležne Porezne uprave o visini dohotka za 2018. godinu  za sve članove zajedničke obitelji (ovo se odnosi na studente koji dokazuju cenzus primanja za sve članove zajedničke obitelji za 2018.) za ostvarivanje dodatnih bodova
 9. OIB-e svih članova zajedničke obitelji unesene u obrazac A (ovo se odnosi na studente koji dokazuju cenzus primanja za sve članove zajedničke obitelji uključujući i studenta podnositelja prijave za 2018, a sve prema Pravilniku MZO-a)
 10. potvrdu – dokaz o visini ukupno isplaćene obiteljske mirovine od nadležne ustanove za   mirovinsko osiguranje za 2018. za članove zajedničke obitelji koji su u mirovini; ovo se odnosi na studente koji  dokazuju cenzus primanja za sve članove zajedničke obitelji za 2018.)
 11. indeks na uvid (samo ako je student imao mirovanje tijekom studija); ne odnosi se na brucoše
 12. Domovnica kao dokaz hrvatskog državljanstva (važi za studente iz Bosne i Hercegovine i drugih država koje nisu članice EU)
 13. Državljani EU-a s prijavljenim boravkom u RH moraju donijeti dokaz da imaju status stranca sa stalnim boravkom u RH, a sve prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Članak 3. Stavak 1.
 14. kopija uplatnice o plaćanju troškova natječajnog postupka.

Troškove obrade natječaja u iznosu od 40,00 kuna uplatiti u korist Studentskog centra Split kod OTP BANKE d.d. na žiro-račun broj: HR2824070001100578815, POZIV NA BROJ – HR00 s naznakom (svrha uplate/opis plaćanja) troškovi obrade natječaja za prijavu za upis u studentski dom za akademsku godinu 2019/20.


Vezano: Objavljeni natječaji za domove; zagrebački SC u tome pronašao priliku za zaradu – od gotovo milijun kuna


Prvi rezultati Natječaja bit će poznati u prvoj polovici rujna, nakon čega slijedi rok za žalbe. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon što se riješe sve pristigle žalbe, što se očekuje u drugoj polovici rujna.

FOTO: PIXABAY