LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Akademsko usavršavanje

U tijeku upisi na doktorske studije fakulteta u Opatiji; traži se prosjek od minimalno 3,6

Za sve zainteresirane za nastavak obrazovanja na polju održivog razvoja i ekonomije u turizmu i ugostiteljstvu Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji nudi sjajnu priliku.

Za sve zainteresirane za nastavak obrazovanja na polju održivog razvoja i ekonomije u turizmu i ugostiteljstvu Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji nudi sjajnu priliku.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci raspisao je natječaje za upise na svoje programe sveučilišnih doktorskih studija u Opatiji Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu i Menadžment održivog razvoja.

Kandidati za oba programa moraju biti osobe koje su prema ranijim propisima diplomirale na odgovarajućem četverogodišnjem sveučilišnom dodiplomskom studiju čijim se završetkom stječe visoka stručna sprema u polju ekonomije ili su završile diplomski sveučilišni studij prema načelima bolonjskog procesa čijim su završetkom stekle najmanje 300 ECTS bodova i stekli akademski naziv mag. oec. Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje su završile odgovarajući poslijediplomski znanstveni studij iz polja ekonomije ili odgovarajući poslijediplomski specijalistički studij iz polja ekonomije, kao i osobe kojima je do završetka odgovarajućeg poslijediplomskog znanstvenog magistarskog studija u polju ekonomije ili odgovarajućeg poslijediplomskog specijalističkog studija u polju ekonomije ostala samo izrada i obrana magistarskog ili specijalističkog rada.

Pristupnici na prve dvije razine visokoškolskog obrazovanja moraju imati prosjek ocjena od minimalno 3,6 i imati pismenu preporuku najmanje jednog sveučilišnog nastavnika te se aktivno služiti engleskim jezikom, što dokazuju indeksom ili nekom drugom ispravom. Ako pristupnik ima prosjek ocjena manji od 3,6, potrebne su preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika.

Prijava mora sadržavati obrazac prijave s preporukom jednog ili dvaju sveučilišnih nastavnika, ovisno o uspjehu na studiju, ovjerenu presliku diplome za svaku razinu visokoškolskog obrazovanja, prijepis i prosjek ocjena za svaku razinu visokoškolskog obrazovanja, životopis, prijedlog teme istraživanja na hrvatskom i engleskom jeziku, dokumentaciju za priznavanje dodatnih kriterija te odluku o plaćanju ako ju plaća pravna osoba. Sve potrebne obrasce možete preuzeti ovdje.

Pristupnici koji su završili studij u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija pri Sveučilištu u Rijeci, a pristupnici koji nisu državljani Republike Hrvatske dužni su dostaviti dokaz o državljanstvu i rodni list.

Studij traje šest semestara, a njegova cijena iznosi 12 500 EUR izraženih u protuvrijednosti u kunama prema tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate. Polaznicima kojima se nakon upisa na studij priznaju stečeni ECTS bodovi cijena studija smanjuje se u proporcionalnom dijelu.

Prijaviti se možete poštom isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Primorska 42, Naselje Ika, p.p. 97, 51 410 Opatija, s naznakom Natječaj za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij PETU ili MOR, ili osobno na istoj adresi. Prijave se primaju do 30. rujna 2018. Sve dodatne informacije možete saznati na mrežnim stranicama fakulteta.

FOTO: FLICKR