LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
UPIS NA FAKULTET

Donosimo sve važne rokove za upis na studije u akademskoj godini 2024./2025.

Pažljivo pratite ključne datume, kako biste osigurali pravovremenu prijavu i dostavu dokumentacije. Informiranost i priprema ključni su za uspješan upis na željeni studij.

Pažljivo pratite ključne datume, kako biste osigurali pravovremenu prijavu i dostavu dokumentacije. Informiranost i priprema ključni su za uspješan upis na željeni studij.

Srednjoškolci i studenti koji se pripremaju za upis na preddiplomske i diplomske studije u akademskoj godini 2024./2025. trebaju obratiti posebnu pažnju na niz važnih datuma. U nastavku donosimo pregled ključnih datuma i rokova, koje morate zapamtiti kako biste uspješno upisali željeni studij.
 

Preddiplomski studiji


Svibanj


20. svibnja rok za slanje dokumentacije za sve kandidate koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u Hrvatskoj prije 2010. godine te za kandidate koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu do 31. prosinca 2023. godine. 

30. svibnja – rok za dostavu dokumentacije za kandidate koji prijavljuju ispite državne mature, a srednje obrazovanje završavaju u inozemstvu u 2024. godini. 


Srpanj  


1. srpnja  rok za slanje dokumentacije za kandidate koji ne prijavljuju ispite državne mature, a koji srednje obrazovanje završavaju u inozemstvu u 2024. godini, ako visoko učilište nije odredilo raniji rok za prijavu. Zadnji je dan i za slanje zahtjeva za priznavanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Hrvatske trebaju poslati zahtjev Središnjem prijavnom uredu, a tako je i s registracijom kandidata u ljetnom upisnom roku. Registracija je moguća do 23:59.

8. srpnja – zadnji dan za slanje dokaza o pravu prednosti poštom. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti trebaju poslati potrebne dokaze.

10. srpnja – objava privremenih rang-lista. Privremene rang-liste za upis na studijske programe bit će objavljene u 14 sati.

FER i FSB predstavili prvi studij biomedicinskog inženjerstva: korak prema rješenju izazova u zdravstvu


12. srpnja  zadnji dan za slanje online obrasca za provjeru tjelesnog oštećenja. Kandidati trebaju poslati online obrazac kako bi dokazali pravo prednosti pri upisu.

17. srpnja   zadnji dan prijava za upis. Prijave za upis na studijske programe završavaju u 13:59, kao i promjene liste prioriteta i brisanja studijskih programa. Konačne rang-liste bit će objavljene iza 15 sati.

18. srpnja  početak upisa na visoka učilišta.
 

Diplomski studiji


Srpanj


1. srpnja  Početak prijava studijskih programa. Središnji prijavni ured započinje sa zaprimanjem dokumentacije kandidata potrebne za prijavu studijskih programa.


Rujan


6. rujna – zadnji dan za slanje dokumentacije potrebne za prijavu studijskih programa za kandidate koji su već završili prijediplomski studij. Kandidati koji imaju obranu završnog rada u rujnu 2024. godine prijepis ocjena dostavljaju do 6. rujna, a preostali dio dokumentacije do 20. rujna (potrebno je dostaviti konačni prijepis ocjena sa uključenim svim ECTS bodovima).

11. rujna  zadnji dan za prijavu neistovrsnih studija.

Koliko ste spremni za državnu maturu iz geografije i povijesti? Provjerite svoje znanje!


20. rujna – zadnji dan za slanje preostale dokumentacije za kandidate koji imaju obranu završnog rada u rujnu 2024. godine.

23. rujna – objava privremenih rang-lista u 12 sati.

26. rujna – u 14 sati završava rok za unos rezultata dodatne provjere, posebnih postignuća i odobravanje kandidata s neistovrsnim prijediplomskim studijskim programima (unose visoka učilišta).

27.09.2024. – u 12 sati završava rok za prijavu i odjavu studijskih programa te promjenu liste prioriteta u NISpDS, do 16 sati je rok za evidenciju i unos podataka o završetku studija u ISVU, a do 22 sata zadnje prebacivanje podataka iz ISVU-a u NISpDS.

30. rujna  u 14 sati objava konačnih rang-lista za upise na studijske programe.


Listopad


Od 1. listopada – započinju upisi na visoka učilišta.


Rektor Lakušić komentirao povećanje upisnih kvota na dva najpopularnija studija


Svi kandidati za upis na preddiplomske i diplomske studije trebaju pažljivo pratiti te ključne datume, kako bi osigurali pravovremenu prijavu i dostavu svih potrebnih dokumenata. Pravovremena informiranost i priprema ključni su za uspješan upis na željeni studij. Sretno svim budućim studentima!
IZVOR: STUDIJI.HR
FOTO: UNSPLASH