LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Filozofski fakultet u Rijeci

Riječki Centar za istraživanje uma i ponašanja dobio novi prostor i opremu

Oprema Centra između ostalolog, uključuje videokamere za snimanje ponašanja koje se kasnije kodira, sofisticirana računala specijalizirana za mjerenje reakcija, psihofiziološka oprema, EKG, oprema za mjerenje disanja, temperature te krvnog tlaka.

Oprema Centra između ostalolog, uključuje videokamere za snimanje ponašanja koje se kasnije kodira, sofisticirana računala specijalizirana za mjerenje reakcija, psihofiziološka oprema, EKG, oprema za mjerenje disanja, temperature te krvnog tlaka.

Na Filozofskom fakultetu na sveučilišnom Kampusu u Rijeci u četvrtak, 9. svibnja 2024. godine održano je svečano otvorenje novog prostora Centra za istraživanje uma i ponašanja Sveučilišta u Rijeci. Centar je predstavio predstojnik izv. prof. dr. sc. Asmir Gračanin, a nove prostorije službeno otvorili dekan Fakulteta prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović i prorektorica za digitalizaciju i razvoj Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Senka Maćešić.

Potpisan Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Rijeci i američkog sveučilišta


Sveučilište u Rijeci osnovalo je Centar za istraživanje uma i ponašanja, koji je logičan nastavak višegodišnjeg rada Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju na Filozofskom fakultetu, a u kojem se već duži niz godina provode eksperimentalna i druga istraživanja iz interdisciplinarnog područja istraživanja ponašanja. Laboratorijska se istraživanja iz područja psihologije te drugih srodnih disciplina na Sveučilištu u Rijeci tako žele postaviti na višu razinu, jer ova jedinica nadilazi potrebe i mogućnosti Odsjeka. Centar sada ima odgovarajući prostor kao preduvjet za daljnji razvoj te stremi k tome da se profilira kao međunarodno prepoznat centar, konkurentan u privlačenju suradnika i materijalnih sredstava za istraživačke projekte.
 

„Centar je osnovan 2021. godine no jedno je vrijeme malo pauzirao, a novi će nam prostori i oprema pomoći da nastavimo s našim istraživanjima.”, pojasnio je prof. Gračanin.


Glavna svrha Centra je provođenje laboratorijskih istraživanja ljudskog uma i ponašanja, ostvarivanje kvalitetne znanstvene produkcije ali jednako tako i ostvarivanje obrazovne funkcije koje u konačnici daju važan doprinos znanstvenoj produkciji i vidljivosti Sveučilišta u Rijeci. Oprema Centra između ostalolog, uključuje videokamere za snimanje ponašanja koje se kasnije kodira, sofisticirana računala specijalizirana za mjerenje reakcija, psihofiziološka oprema, EKG, oprema za mjerenje disanja, temperature te krvnog tlaka. U tijeku je nabava i takozvane ambulatorne, odnosno prenosive opreme.
IZVOR: SVEUČILIŠTE U RIJECI
FOTO: SVEUČILIŠTE U RIJECI