LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Socijalni program

Ovaj grad pruža financijsku pomoć učenicima i studentima!

U sklopu socijalnog programa, grad pomaže učenicima i studentima u financiranju školskih potrepština, javnog gradskog prijevoza te drugih troškova.

U sklopu socijalnog programa, grad pomaže učenicima i studentima u financiranju školskih potrepština, javnog gradskog prijevoza te drugih troškova.

Grad Rijeka započeo je sa zaprimanjem zahtjeva za pružanje pomoći po raznim kategorijama za akademsku godinu 2023./2024. Učenici i studenti za pomoć se mogu prijaviti do 15. rujna, osim za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza učenicima srednje škole i studentima koja traje do 20. rujna, stoji na stranici Grada Rijeke.
 

Troškovi prijevoza
 

Grad će socijalno ugroženim redovitim učenicima srednjih škola i studentima u potpunosti podmiriti troškove javnoga gradskog prijevoza. Broj odobrene zone prijevoza (1. – 4. zona, na kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o.) ovisi o adresi škole ili fakulteta koje učenik/student pohađa.

Dokumentacija je dostupna na poveznici.
 

Novčana pomoć redovitim učenicima srednje škole i studentima
 

Grad Rijeka jedanput godišnje dodjeljuje novčanu pomoć u iznosu od 135 eura/1.017,16 kuna pojedinim kategorijama redovitih učenika srednje škole i studenata.

Više informacija i dokumentaciju pronađite ovdje.
 

Poklon-bon za obrazovni materijal i pribor za osnovnu školu
 

Grad Rijeka dodjeljuje socijalno ugroženim građanima čija su djeca polaznici osnovne škole poklon-bon za nabavu obrazovnog materijala i pribora za osnovnu školu. Školski obrazovni materijal i pribor u vrijednosti poklon-bona može se preuzeti u jednoj od knjižara s kojom Grad Rijeka ima sklopljen ugovor.

Dokumentaciju pronađite na poveznici.
 

Podmirenje troškova produženog/cjelodnevnog boravka u osnovnim školama

 

Djeca ugroženih građana koja pohađaju osnovnu školu ili Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka, cijelu će školsku godinu imati besplatne obroke, a Grad Rijeka također će u cijelosti pokriti troškove rada učitelja u produženom i cjelodnevnom boravku.

Više informacija dostupno je na stranicama Grada Rijeke.

FOTO: STUDENTSKI.HR VIA CANVA, ILUSTRACIJA