LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Studentski projekti

Objavljen poziv za financiranje studentskih aktivnosti u još jednom gradu!

Studenti se mogu javiti za financiranje projekata koji se odnose na kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti, a koje su namijenjene isključivo studentima u 2023./2024. godini.

Studenti se mogu javiti za financiranje projekata koji se odnose na kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti, a koje su namijenjene isključivo studentima u 2023./2024. godini.

Studentski centar Šibenik poziva studente da se odazovu na Javni poziv za prijavu aktivnosti, projekata i programa koji su namjenjeni isključivo studentima za tekuću akademsku godinu. Na raspolaganju je 12.582,40 eura.
 

„Pozivamo sve aktivne studente s odličnim idejama da prijave svoj projekt u okviru studentske organizacije i ostvare potrebna sredstva za njegovu realizaciju.“ – poručuju iz šibenskog SC-a.
 

Tko se može prijaviti?


Pravo na podnošenje zahtjeva za financiranje studentskih aktivnosti, projekata i programa imaju:
 

1. Studentski zborovi i studentske udruge koje djeluju na području grada Šibenika, a registrirane su kod drugih nadležnih ustanova

2. Skupine studenata ili studenti pojedinačno mogu podnijeti zahtjev u okviru zahtjeva Studentskog zbora ili studentske udruge
 

Isti podnositelj moze podnijeti više zahtjeva, ali svaki na posebnom obrascu. Također, zahtjev ne mogu podnijeti nositelji aktivnosti / projekata / programa koji su dobili sredstva 2022./2023. akademske godine, a nisu dostavili izvješće o realizaciji programa.
 

Potrebna dokumentacija


Podnostitelji zahtjeva moraju priložiti ovu dokumentaciju:
 

1. Ispunjen obrazac zahtjeva
 

2. Opis aktivnosti / projekta / programa (ciljevi, kontekst, ciljana grupa, svrha, način realizacije)
 

3. Troškovnik (sa specifikacijama, predračunima i slično) iz kojeg mora biti vidljivo za što se točno planiraju sredstva i zašto je to potreban trošak (vezano za opis aktivnosti / projekta / programa)
 

4. Rješenje o registraciji udruge (OIB udruge)
 

5. Broj žiro-računa, odnosno IBAN udruge

6. Ime, broj telefona i email adresu osobe za kontakt
 

Poziv, kriterije i obrazac pronađite klikom na njihove poveznice, a više informacija pogledajte na web stranicama Studentskog centra Šibenik.

FOTO: STUDENTSKI.HR VIA CANVA, ILUSTRACIJA