LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
STUDENTSKE UDRUGE

Udruga studenata socijalne pedagogije - Pupovci

Udruga studenata socijalne pedagogije - Pupovci - Studentski.hr
udrugassp@gmail.com
091 557 43 86, 091 752 54 47

Udruga studenata socijalne pedagogije - Pupovci osnovana je 2014. godine na inicijativu nekoliko studentica treće godine preddiplomskog studija socijalne pedagogije, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Ideja je proizašla iz sveprisutne želje za djelovanjem, napretkom i pozitivnom promjenom, ali i iz potrebe za dodatnom podrškom studentima. Ime Udruge potječe od internog nadimka kojeg su profesori dali studentima socijalne pedagogije. Ono se temelji na kratici PUP koja znači problemi u ponašanju. Vizija Pupovaca je povezati studente socijalne pedagogije i studente drugih struka na temelju prosocijalnih vrijednosti i aktivnosti, koristeći njihove intelektualne snage i potencijal u svrhu stvaranja društva koje je spremno djelovati u smjeru vlastitog napretka. U skladu s vizijom, misija Pupovaca je usmjerenošću na prosocijalno i kreativno organizirati i provoditi različite aktivnosti i znanstveno istraživačke projekte radi postizanja veće prepoznatljivosti studija socijalne pedagogije. Udruga pruža podršku studentima te osnažuje članove, promovira studentsku kulturu i time pruža priliku za profesionalni rast te ostvarivanje punih potencijala svakog člana radi kasnijeg kvalitetnog profesionalnog djelovanja u interesu društvene koristi. Udruga omogućava povezivanje i suradnju studenata s (ne)srodnim strukama kao i društvenim institucijama u cilju promocije mentalnog zdravlja i dobrobiti svakog pojedinca. Udruga je organizirana u pet radnih timova. Svaki tim ima svog voditelja koji koordinira aktivnostima tima te raspoređuje odgovornosti članova. Timovi su: 1. Tim za podršku i savjetovanje studenata Djelatnosti koje obavlja ovaj tim su pružanje pomoći savjetovanjem, informiranjem, zauzimanjem za prava studenata pred nadležnim tijelom Fakulteta, posredovanje između studenata i profesora te drugi oblici pomoći. Također, ovaj tim savjetuje studente oko učenja, savjetuje studente oko profesionalnih i osobnih poteškoća, upozorava studente na etičnost te pomaže studentima prepoznati njihove snage, ali i slabosti. 2. Medijski tim Djelatnosti Medijskog tima su: redovito obavještavanje i informiranje studenata o dostupnim projektima, natječajima i drugim mogućnostima angažmana u aktivnostima relevantnim studiranju i struci socijalnih pedagoga. Također i omogućavanje inicijalnog kontakta ili posredovanje između studenata i relevantnih udruga, kao i prikupljanje informacija u svrhu povezivanja i obavještavanja studenata. Medijski tim ažurira sadržaj web stranice, stavlja obavijesti na Fakuletu, društvenim mrežama i drugim mjestima. Oni znaju što je aktualno i brinu se da i druge o tome obavijeste. 3. Projektni tim Ovom timu se obraćaju članovi kada imaju ideju ili koncept kojeg žele realizirati. Projektni tim (zajedno s autorom ideje) razmatra koncept i njenu izvedivost. Po potrebi ju modificira te u konačnici - pomaže pri njenom ostvarenju. Ovaj tim ima uvid u socijalni kapital udruge, financijsko stanje, raspored i mogućnosti. Osim toga, projektni tim prati dostupne natječaje koje objavljuje medijski tim i nastoji dobivene ideje uklopiti u natječaje. Ukratko, ovaj tim se bavi planom aktivnosti. 4. Tim društvenjaka Tim društvenjaka aktivno vodi računa o mogućnostima promoviranja Pupovaca, kao i cijele struke. Oni organiziraju različite društvene događaje u sklopu osnaživanja studenata socijalne pedagogije, povezivanja članova Udruge i približavanja Udruge onim studentima koji još uvijek nisu članovi. 5. Tim za međunarodnu suradnju Ovaj tim se bavi pretraživanjem i informiranjem ostalih studenata o mogućnostima uključivanja u projekte međunarodne suradnje, odrađivanja stručne prakse u inozemstvu i međunarodne razmjene. Također, ovaj tim osmišljava projekte koji bi bili usmjereni na ostvarivanje suradnje sa srodnim fakultetima u inozemstvu , istraživanjem studijskih programa u susjednim zemljama (BiH, Slovenija...), objavljivanjem iskustava studenata koji su sudjelovali u tim projektima. Trenutno vodstvo Udruge sastoji se od 5 studentica u Predsjedništvu, a to su: Kaja Žulić - predsjednica, Martina Marić – tajnica, Jana Tomić, Petra Đuroković te Irena Stević.