LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
DOP U PRAKSI

Mladi u Splitu razvijali vještine u području društvenog poduzetništva i održivog razvoja

Kroz projekt se održalo 25 edukacija za studente i mlade, a koje su obuhvatile 431 ciljanih korisnika. Za sudjelovanje u provedenim aktivnostima izdane su potvrde u vidu Europass digitalno potpisane vjerodajnice sukladno EU Akcijskom planu za digitalno obrazovanje (2021.-2027.).

Kroz projekt se održalo 25 edukacija za studente i mlade, a koje su obuhvatile 431 ciljanih korisnika. Za sudjelovanje u provedenim aktivnostima izdane su potvrde u vidu Europass digitalno potpisane vjerodajnice sukladno EU Akcijskom planu za digitalno obrazovanje (2021.-2027.).

Poduzetnički centar Split u suradnji sa Studentskim poduzetničkim inkubatorom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu proveo je projekt „AktivniST”. Cilj je bio educirati mlade o UN-ovim ciljevima održivog razvoja te osmišljavanja lokalnih rješenja u skladu s navedenim ciljevima.

 

Ključne stavke projekta bile su educiranje i neformalno učenje mladih, poticanje mladih na preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju podjedinih društvenih problema, unapređenje poduzetničkih i digitalnih vještina mladih potrebnih za izlazak na tržište rada te jačanje solidarnosti među mladima.

 

Projekt se proveo u 3 faze. Prva faza se temeljila na provedbi edukativnih aktivnosti u području tehnika generiranja ideja i socijalnog poduzetništva, gdje su studenti i mladi stekli znanja o kreiranju rješenja za uočene probleme, naučili kreirati socijalne poslovne modele, analizirati poduzetničko okruženje, stekli uvid u kreiranje marketinških startegija za socijalno poduzetništvo te dobili uvid u izvore i modele financiranja socijalnog poduzetništva.

 

Proširite znanje o geografiji na Međunarodnoj ljetnoj školi u sklopu mreže GEOREGNET  


Nakon toga, druga faza se temeljila na organizaciji dvodnevnog društvenog hackathona Hack4Split čiji je cilj bio kreirati i testirati rješenja za detketirane društvene probleme u lokalnoj zajednici. Hackathon se održao 9. i 10. travnja u SPINIT inkubatoru. Hacktahon je okupio 45 sudionika koji su formirali deset natjecateljskih timova. Osim radnog dijela hackathon, sudionici su kroz predvanje tvrtke Webpower Adria imali priliku naučiti više o e-mail marketingu. Više o rezultatima hackathona možete pronaći na poveznici.

 

Treća faza obuhvatila je niz edukacija u području UN Ciljeva održivog razvoja i društveno-korisnog učenja. Kroz navedene edukacije ugostili smo razne stručnjake iz privatnog sektora, javnog sektora i neprofitnih organizacija koji su na primjeru svojih projekata i aktivnosti predstavili kako oni doprinose, a kako svi mi to možemo doprinijeti, ostvarivanju UN Ciljeva održivog razvoja unutar područja u kojem djeluju i posluju.

 

Kroz projekt se održalo 25 edukacija za studente i mlade, a koje su obuhvatile 431 ciljanih korisnika. Za sudjelovanje u provedenim aktivnostima izdane su potvrde u vidu Europass digitalno potpisane vjerodajnice sukladno EU Akcijskom planu za digitalno obrazovanje (2021.-2027.).

Prijavi svoju poslovnu ideju koja rješeva specifičan društveni problem i osvoji vrijedne nagrade


 

Preko 85 % ciljanih korisnika izjasnilo se da su izuzetno zadovoljni kvalitetom, konceptom i sadržajem provedenih aktivnosti te su kao najveću dobit istakli  stečena nova znanja i vještine kroz kombinaciju teorije i prakse, stečena znanja i vještine nužne za realizaciju vlastitog poduzetničkog poduhvata, veća osviještenost o društvenim problemima i potrebama te motivaciju za daljnji rad.

 

Projekt je financiran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za  2022. godinu.

FOTO: STUDENTSKI.HR VIA CANVA