LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Studentska prava

Znate li kako doći do nove x-ice ako izgubite staru ili bude oštećena?

Izgubite li svoju x-icu, ako bude oštećena ili ukradena, u roku od 7 dana morate podnijeti zahtjev za izradu nove.

Izgubite li svoju x-icu, ako bude oštećena ili ukradena, u roku od 7 dana morate podnijeti zahtjev za izradu nove.

Studentska iskaznica, poznatija kao x-ica, javna je isprava kojom se dokazuje status studenta i nije prenosiva sa studenta na studenta. Nju koristite, primjerice, u studentskim restoranima, ponekad i u fakultetskim knjižnicama za posudbu knjiga, za učlanjenje u studentski servis, za dobivanje raznih studentskih pogodnosti i slično. Međutim, znate li što trebate učiniti ako ju izgubite?

Postupak izdavanja nove studentske iskaznice definiran je člankom 15. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata te člancima od 7. do 14. Pravilnika o studentskoj ispravi. Korisnik x-ice obvezan je visokom učilištu na kojem ostvaruje potporu bez odgode, a najkasnije u roku od 7 dana, prijaviti gubitak, oštećenje ili krađu, nakon čega mu je visoko učilište dužno izdati novu. Svako visoko učilište ima svoja pravila, no najčešće je potrebno ispuniti obrazac koji se s uplatnicom predaje u urudžbeni ured ili studentsku službu.

Cijenu izrade studentske iskaznice, kako je definirano Pravilnikom o studentskoj ispravi, na prijedlog pravne osobe ovlaštene za izradu studentske iskaznice određuje Ministarstvo za svaku akademsku godinu pa ćete tako prema sadašnjoj cijeni morati izdvojiti 50 kuna. Na zahtjev studenta visoko učilište studentu će dati na korištenje privremenu studentsku iskaznicu koja vrijedi do izdavanja nove, a ono je dužno osigurati privremene studentske iskaznice. Trošak izrade privremene iskaznice snosi visoko učilište, dok naknadu za njeno korištenje snosi student te taj trošak ne smije biti veći od 20% od cijene izrade privremene studentske iskaznice.
FOTO: IVAN JUKIĆ/STUDENTSKI.HR