LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Natječaj HGM-a

Diploma, novac i koncert čine Nagradu „Ivo Vuljević“ namijenjenu mladim glazbenicima

Mladi pojedinci, udruge, ustanove i organizacije sa svojim se umjetničkim ostvarenjem mogu prijaviti na natječaj za dodjelu Nagrade „Ivo Vuljević“ do 15. studenog.

Mladi pojedinci, udruge, ustanove i organizacije sa svojim se umjetničkim ostvarenjem mogu prijaviti na natječaj za dodjelu Nagrade „Ivo Vuljević“ do 15. studenog.

Hrvatska glazbena mladež, koja tijekom svog dugogodišnjeg djelovanja pomaže, promovira i potiče napredak mladih glazbenika, tridesetu godinu zaredom raspisala je natječaj za dodjelu Nagrade Ivo Vuljević. Nagrada se dodjeljuje za sveukupno djelovanje mladih glazbenika s naglaskom na najistaknutije umjetničko ostvarenje u 2017. godini. Predloženi mogu biti mladi glazbenici, državljani RH pojedinačno, te vokalni i instrumentalni ansambli.

Svi prijavljeni na dan 31. prosinca 2017. godine moraju biti mlađi od 30 godina. Pravo sudjelovanja imaju pojedinci, udruge, ustanove i organizacije. Rok za podnošenje prijedloga je srijeda, 15. studenog 2017. godine

Nagrada nosi ime utemeljitelja i prvog ravnatelja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog – Ive Vuljevića. Sastoji se od diplome, novčanog iznosa i koncerta u okviru godišnjeg programa Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski i Hrvatske glazbene mladeži. Svečano će se uručiti 28. prosinca 2017., u Lisinskom, kad će dobitnik/ca održati i prigodan koncert. Prošle godine ta je čast pripala violinistici Katarini Kutnar.

Prijave moraju sadržavati biografije glazbenika, pregled djelovanja i najistaknutijih umjetničkih ostvarenja u 2017. godini te kratko obrazloženje. Šalju se na adresu Hrvatske glazbene mladeži – Trg Stjepana Radića 4, 10000 Zagreb. 

FOTO: PIXABAY.COM