LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Tetka Perioda

Provodi se istraživanje o menstrualnom siromaštvu

U sklopu projekta Tetka Perioda koji provodi udruga PaRiter provodi se istraživanje o korištenju i dostupnosti menstrualnih potrepština, kao i uvjetima održavanja menstrualne higijene.

U sklopu projekta Tetka Perioda koji provodi udruga PaRiter provodi se istraživanje o korištenju i dostupnosti menstrualnih potrepština, kao i uvjetima održavanja menstrualne higijene.

U tijeku je provedba istraživanja o menstrualnom siromaštvu. Anketnim upitnikom prikupljaju se informacije o korištenju i dostupnosti menstrualnih potrepština, kao i uvjetima održavanja menstrualne higijene.

Riječ je o jednoj od aktivnosti u sklopu projekta Tetka Perioda koji provodi Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter u suradnji s Tiiiit! Inc. Sudjelovanje u istraživanju u potpunosti je anonimno, a prikupljeni podaci neće se analizirati na individualnoj razini te će se koristiti isključivo u istraživačke svrhe.

Upitnik dostupan na poveznici mogu ispuniti sve osobe koje su u posljednjih godinu dana imale menstruaciju, neovisno o rodnom opredjeljenju, ali najmanje trebaju imati 16 godina. Za ispunjavanje je potrebno između 10 i 20 minuta. 
FOTO: UNSPLASH