LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Interaktivna karta

Provjerite koliko je čisto more na vašoj plaži

Na ovoj interaktivnoj karti provjerite kakvoću mora prije nego li se zaputite na plažu.

Na ovoj interaktivnoj karti provjerite kakvoću mora prije nego li se zaputite na plažu.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je na svojim stranicama interaktivnu kartu putem koje prije odlaska na zasluženi godišnji možete provjeriti kakvoću mora na plažama na kojima ste planirali obitavati na vašoj destinaciji, piše green.hr.

Nakon što odaberete na karti odredište, dobijete detaljne informacije od vjetra do toga ima li u moru mineralne masnoće, otpada koji pluta na vodi, pa sve do slanosti i vidljivog onečišćenja. Dostupne ocjene kakvoće prikazane su obojenim kružnim simbolima, i to plavim ako je ocjena izvrsna, zelenim ako je kakvoća mora dobra, žutim ako je kvaliteta zadovoljavajuća i, logično, crvenim kada govorimo o nezadovoljavajućoj ocjeni.

Odabirom pojedine točke ispitivanja dostupan je pregled konačne, godišnje i pojedinačne ocjene kakvoće mora za kupanje na plažama u RH. Ocjene se određuju na temelju kriterija definiranih Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) i EU-direktivom o upravljanju kakvoćom vode za kupanje (br. 2006/7/EZ).

Prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN73/08) i ove godine se na plažama u Hrvatskoj pratio profil kupališta, odnosno postojanje i održavanje pratećih sadržaja plaže, poput tuševa, sanitarnih čvorova ili eventualnih obližnjih kanalizacijskih ispusta. Koncesionar plaže i/ili jedinice lokalne samouprave dužne su na vidljivim mjestima istaknuti informativne ploče s podacima o kakvoći mora, općem opisu mora za kupanje i informacijama o mogućim izvanrednim događajima na plaži kako bi se postigla bolja informiranost kupača.

Ovu interaktivnu kartu možete pronaći ovdje.
FOTO: UNSPLASH