LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sporno financiranje i produljenje radnog odnosa

Profesor s EFZG-a uputio otvoreno pismo: „Dekanova bahatost dobila je neke nove dimenzije”

U svom otvorenom pismu profesor piše o nastavku problema na EFZG-u: o spornoj suglasnosti Fakultetskog vijeća za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad milijun kuna te o produljenjima radnog odnosa profesorima starijima od 65 godina koji još nisu navršili 70 godina života.

U svom otvorenom pismu profesor piše o nastavku problema na EFZG-u: o spornoj suglasnosti Fakultetskog vijeća za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad milijun kuna te o produljenjima radnog odnosa profesorima starijima od 65 godina koji još nisu navršili 70 godina života.

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tijekom ove kalendarske godine mnogo toga se događalo, započinje tako prof. dr. sc. Boško Šego, redoviti profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (Katedra za matematiku) svoje otvoreno pismo dekanu Ekonomskog fakulteta, prof. dr. sc. Jurici Pavičiću. Profesor Šego u nekoliko nam se navrata obraćao i progovarao o problemima na fakultetu. Otkrio je da se na Ekonomskom fakultetu ignorira varanje studenata, naveo je da se plaća polaganje ispita, a i otkrio nam je i da je dijelu profesora zbog odnosa s dekanom narušeno zdravlje, a da neki, zbog istih razloga, odlaze s Fakulteta. 
 

Vezano: 

Međutim, tu nije kraj problemima ili, kako ih prof. Šego naziva, grijesima dekana EFZG-a. U svom otvorenom pismu profesor piše o spornoj suglasnosti Fakultetskog vijeća za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad milijun kuna te o produljenjima radnog odnosa profesorima starijima od 65 godina koji još nisu navršili 70 godina života. Njegovo pismo u nastavku prenosimo u cijelosti: 

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tijekom ove kalendarske godine mnogo toga se događalo. Ponešto sam opisao u člancima objavljenim na portalu Studentski.hr. Nijedan član Uprave Fakulteta nije nikada ni pokušao demantirati napisano. Logično je pretpostaviti da nisu imali ni jedan argument kojim bi se suprotstavili napisanom. U međuvremenu bahatost dekana prof. dr. sc. Jurice Pavičića dobila je neke nove dimenzije, koje su nagnale pročelnike 3 katedre da se obrate Rektoru. Jedan od potpisnika pisma Rektoru sam i ja. Što smo napisali (i potpisali) u dopisu Rektoru? Ukratko, istaknuli smo 2 velika grijeha dekana Pavičića. Prvi je grijeh način kako je dobio suglasnost Fakultetskog vijeća za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad milijun kuna, a drugi način kako vodi kadrovsku politiku, poglavito način kako je samostalno odlučio o odlasku u mirovinu profesora koji su navršili 65 godina života, ali još nisu 70 (ja sam u toj skupini ali nisam tražio produljenje jer ne želim raditi u instituciji koja prisiljava najbolje da je napuste). U dokazivanju nepravilnosti koristit ću zapisnike Fakultetskog vijeća.

  1. O suglasnosti Fakultetskog vijeća za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad milijun kuna

U zapisniku sjednice Vijeća održane 29. lipnja 2021. piše: '... problematizira se i davanje suglasnosti dekanu za poduzimanje pravnih radnji iznad milijun kuna što čudi jer su o navedenom članovi Fakultetskoga vijeća bili izvještavani na sjednicama (posebice u travnju i svibnju 2021. godine), a odnosi se na temeljno financiranje.' Dakle da, koristeći zapisnike Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta — Zagreb u užem sastavu (u nastavku FV) iz travnja i svibnja, najprije vidimo što je na tim sjednicama rečeno!


U zapisniku 7. sjednice (održanoj 27. 4. 2021) FV piše: 'U financiranju putem programskih ugovora dolazi do velikih kašnjenja isplata sredstava fakultetima što ima posljedice na rad na svim sveučilištima u Republici Hrvatskoj pa tako i na našem Fakultetu. Napominjemo kako se radi o milijunskim iznosima za naš Fakultet i izvještavat ćemo o svemu što se događa vezano uz financiranje putem programskih ugovora.', a u zapisniku 8. sjednice (održanoj 25. 5. 2021) FV pod točkom 2. Obavijesti dekana piše:

'Nakon toga, dekan je informirao da je, nastavno na obavijesti o akontacijskim doznakama subvencije participacija školarina, na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu u prijedlogu dnevnoga reda bio prijedlog raspodjele druge akontacijske doznake i usvojen je, međutim, novac još uvijek nije doznačen pa će se pod točkom Razno, a u skladu s čl. 26. Statuta, predložiti članovima Vijeća davanje suglasnosti dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad milijun kuna.'


U nastavku zapisnika pod točkom 8. Razno se navodi:

'U skladu s najavom u okviru točke Obavijesti, predlaže se članovima Vijeća da, u skladu s čl. 26. Statuta Ekonomskog fakulteta — Zagreb daju suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji iznad milijun kuna.

Fakultetsko vijeće je s 56 glasova za i 4 suzdržana glasa usvojilo prijedlog.'


Uočimo da se ni pod točkom 2. (Obavijesti), a ni pod točkom 8. (Razno) eksplicite ne navodi za što se daje suglasnost dekanu kao ni za koji iznos. A ipak riječ je o poduzimanju konkretnih (ne navodi se kojih!) pravnih radnji što podrazumijeva aktiviranje konkretnih financijskih sredstava. U čl. 26. Statuta Ekonomskog fakulteta — Zagreb samo se navodi da su ovlasti Fakultetskog vijeća u užem sastavu davanje suglasnosti dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad milijun kuna. Zar se prilikom traženja te suglasnosti ne bi trebalo obrazložiti Vijeću za što se konkretno traži određena suglasnost, tj. o kojim pravnim radnjama je riječ i o kojem iznosu? U samom zahtjevu mora se navesti za što se traži ta suglasnost i za koji iznos! U suprotnom suglasnost nije dana! To bi tajnica Fakulteta, koja uvijek sjedi uz dekana, trebala znati i s tim upoznati dekana. Ovako dekan može manipulirati s bjanko dobivenom suglasnošću. I dekan, a pogotovo tajnica Fakulteta, bi morali znati da se tako ne radi. I stoga je krajnje neozbiljna tvrdnja da nekoliko pročelnika problematizira davanje suglasnosti dekanu za poduzimanje pravnih radnji iznad milijun kuna, a da se ne zna ni zašto je suglasnost dobivena ni na koji iznos.

  1. O produljenjima radnog odnosa profesorima starijima od 65 godina koji još nisu navršili 70 godina života

A grijeh koji dekan Pavičić imputira pročelnicima triju katedri, potpisnicima pisma gospodinu Rektoru, odnosi se na dio u kojem su se osvrnuli na umirovljenja starijih kolega.

Na sjednici Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održanoj 25. svibnja 2021. pokušala se uvesti nova praksa u produljivanju radnog odnosa redovitim profesorima u trajnom zvanju koji u ovoj akademskoj godini još ne navršavaju 70 godina života, ali su stariji od 65. To se najbolje može iščitati iz zapisnika 11. sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. 5. 2021.

Na kraju sjednice, dekan je zahvalio svim katedrama na dostavljenim prijedlozima i planovima za nadolazeću akademsku godinu, a koji su se odnosili na potrebe za zapošljavanjem asistenata i predavača u narednom razdoblju. S obzirom na važnost promišljanja politike upravljanja ljudskim potencijalima, najavio je i da će se organizirati sastanak pročelnika radi daljnjeg usklađivanja iskazanih potreba. Uz iskazanu potrebu za zapošljavanjem asistenata, potrebno je voditi računa i o napredovanju naših nastavnika i naglasio je da je tijekom njegovog mandata, na Fakultetu napredovalo 90-ak kolega, a do kraja ove, odnosno u idućoj akademskoj godini, napredovanje slijedi za još 20-ak kolega.

Nakon toga, najavio je da će u mirovinu s 30. rujna 2021. godine otići šest naših profesora naglasivši da treba sačuvati stečena prava naših zaposlenika, ali pri tome treba podnijeti i žrtve i stoga je zahvalio svim našim profesorima koji su utkali sebe u naš Fakultet i svojim radom i entuzijazmom pomogli da Fakultet bude najjača obrazovna institucija u polju ekonomije u Hrvatskoj.

Za riječ se javio prof. dr. sc. Tomislav Baković koji je rekao da je prof. dr. sc. Nikola Knego uputio dopis članovima Katedre za produženjem njegovog radnog odnosa i da je na sjednici Katedre zahtjev jednoglasno podržan na što je dekan odgovorio da se neće raspravljati o pojedinačnim prijedlozima.’


Je li uopće nešto sporno u prethodnom citatu iz zapisnika 11. sjednice? Iz izlaganja pročelnika jedne katedre (prof. dr. sc. Tomislava Bakovića) razvidno je da je barem Katedra za trgovinu i međunarodno poslovanje poslala Fakultetskom vijeću obrazložen i jednoglasno usvojen na samoj Katedri dopis za produljenjem radnog odnosa za jednog svog člana. Da ne bi bilo zabune, to su učinile i još neke katedre. Je li predlaganje produljenja radnog odnosa u ingerenciji katedre? Iz Pravilnika o radu katedri EFZG-a nedvosmisleno slijedi da imaju pravo i obvezu to činiti. Vijeće o argumentiranom zahtjevu raspravlja i donosi odluku koju (ako je pozitivna) prosljeđuje Vijeću društveno-humanističkog područja i ako ono podrži odluku Fakultetskog vijeća, onda se potpisuje ugovor o radu koji se šalje u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, što je osnova za produljenje radnog odnosa. Postupak je jasno naznačen u zapisniku Vijeća 22. redovite sjednice FV održane 14. srpnja 2020. u kojem se pod Obavijesti dekana navodi spomenuta procedura. Je li se procedura u međuvremenu promijenila, ne znam ali ni kolege koje sam pitao ne znaju za promjene u proceduri. Logično je pretpostaviti da je procedura nepromijenjena i započinje molbom matičnoj katedri kandidata koji traže produljenje i, ako katedra podrži tu molbu, o njoj raspravlja Vijeće. Dakle, ne dekan! Dekan kao član Vijeća ima pravo i obvezu upoznati Vijeće s eventualnim propustima u dopisu katedre (vidjet ćemo da nije uvijek to i činio), ali nipošto ne donosi samostalno odluku o produljenju, jer je to u suprotnosti i sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu (konkretno, barem člankom 43) i sa Statutom Ekonomskog fakulteta – Zagreb (barem člankom 26).


Dakle, dekan želi kadrovski pomladiti Fakultet, a pritom ne navodi čak ni prosječnu dob nastavnika ni na Fakultetu općenito niti po katedrama pojedinačno. Nastoji najugroženijim katedrama dodijeli po 1 ili 2 asistenta, ali ne navodi da postoje i odluke o izboru asistenata koje nisu realizirane (primjerice, u zapisniku 19. redovite sjednice FV održane 28. 4. 2020. navodi se da je 'FV sa šezdeset i šest glasova 'za' donijelo odluku o pokretanju traženja suglasnost i raspisivanju natječaja za dva asistenta na Katedri za matematiku.' U stvarnosti je zatražena suglasnost za jednog asistenta i odlaskom jedne asistentice s Katedre dobivena je druga asistentica). Za drugog asistenta se nije ni tražila suglasnost! Je li napravio barem grubu analizu potrebe za kadrovima po katedrama? Da jest, onda bi valjda o tome informirao članove Vijeća i upoznao ih s katastrofalnom situacijom na Fakultetu. Ukratko, na nekoliko katedara (prvenstveno Katedri za strane jezike, Katedri za matematiku, Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje) treba gotovo 3 puta više nastavnika i asistenata od postojećeg broja ako se želi poštivati Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje. Angažiranjem vanjskih suradnika donekle se, ali nipošto na adekvatan način, rješava taj manjak kadrova!


Kako se postupalo u prethodnim akademskim godinama kada su profesori tražili produljenje radnog odnosa? Bilo je uobičajeno da se u pravilu na sjednici Vijeća u svibnju razmatraju pod posebnom točkom prijedlozi katedri o produljenjima radnih odnosa nastavnika. Primjerice, tako je učinjeno 2018. godine (vidjeti točku 3. zapisnika 19. sjednice Vijeća održane 2. svibnja 2018: javno se glasalo o produljenju radnog odnosa za 7 nastavnika, navode se i titule i imena tih nastavnika, a odluke o produljenju su jednoglasno donesene). Tako su i  katedre dovoljno rano znale s kojim nastavnicima mogu računati u idućoj akademskoj godini.


Iznimka od navedenog učinjena je 2019. godine. Naime, u lipnju je donesena odluka koja je na sjednici u srpnju proširena. Evo navoda iz zapisnika 11. sjednice Vijeća održane 16. srpnja 2019. u kojem se pod točkom 11. Razno navodi:

S obzirom na to da je izbor (misli se u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju što je preduvjet za eventualnim produljenjem radnog odnosa, primjedba B. Š.) prof. dr. sc. Ljube Jurčića završio nakon što su donesene odluke o produžecima radnog odnosa, a Katedra za međunarodnu ekonomiju nije kao što je uobičajeno dostavila prijedlog za produžetak radnog odnosa, dekan je istaknuo da je prof. dr. sc. Ljubo Jurčić ugledni član akademske zajednice, predsjednik Hrvatskog društva ekonomista te kontinuirano svojim radom sa studentima i doktorandima, društvenim i javnim angažmanom doprinosi ugledu Ekonomskog fakulteta – Zagreb, predlaže se Vijeću da prof. dr. sc. Ljubo Jurčić zbog potrebe održavanja nastave i drugih  znanstveno-nastavnih poslova od 1. listopada 2019. do 30. rujna 2020. godine obavlja poslove redovitog profesora u trajnom zvanju na Katedri za međunarodnu ekonomiju.


U raspravi su sudjelovali 3 profesora (u zapisniku se navode njihova imena) i istaknuli da je prof. dr. sc. Ljubo Jurčić svojim dugogodišnjim radom i ugledom zaslužio da se navedeni prijedlog podrži.

Nakon rasprave, dekan je predložio Vijeću glasovanje za navedeni prijedlog. Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku da će prof. dr. sc. Ljubo Jurčić od 1. listopada 2019. do 30. rujna 2020. godine obavljati poslove redovitog profesora u trajnom zvanju na Katedri za međunarodnu ekonomiju.

Što je bilo sporno u ovoj odluci? Nema prijedloga Katedre za međunarodnu ekonomiju! Naknadno se pričalo da je matična Katedra 2 puta glasala o produljenju radnog odnosa za prof. dr. sc. Jurčića i 2 puta odbila dati suglasnost na prijedlog za produljenjem! Dakle, Vijeće nije imalo pozitivno mišljenje matične katedre o čemu dekan (i tada je to bio prof. dr. sc. Jurica Pavičić) nije korektno informirao Vijeće, točnije uopće nije o stavu Katedre prema uglednom profesoru 2019. informirao Vijeće!

Kako je bilo 2020. godine? Na sjednici Vijeća održanoj 14. srpnja 2020. pod točkom Obavijesti dekana dekan Pavičić je izvijestio o sljedećem: 'Na sjednici FV razmatrat će se prijedlozi produljenja radnog odnosa profesorima nakon 65. godine života, a nakon toga prijedlozi se upućuju Vijeću društveno-humanističkog područja. Po dobivenoj odluci Vijeća DHV-a potpisuje se ugovor o radu i ugovori se šalju u Ministarstvo za znanost i obrazovanje te su osnova za produljenje radnog odnosa. Svi potrebni postupci predviđeni aktima Fakulteta i Sveučilišta bit će odrađeni.'

Dakle, razvidno je da je dekan prof. dr. sc. Jurica Pavičić samostalno i mimo do tada uobičajene i predviđene procedure predložio Fakultetskom vijeću 25. svibnja 2021. odluku o neproduljivanju radnog odnosa svima (bez obzira jesu li to njihove katedre tražile ili ne) koji u ovoj akademskoj godini još ne navršavaju 70 godina života, a navršili su 65 godina, iako je u prethodnim godinama postupak bio bitno drugačiji.

Budući da se na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 25. 5. 2021. nije poštivala predviđena procedura pri donošenju odluke o eventualnom produljenju radnog odnosa, bilo bi nužno istu ispoštivati i tek nakon toga vidjeti s kojim kadrovima katedre mogu planirati nastavu u ak. 2021/2022. godini. Naravno, to se odnosi na one profesore za koje su katedre tražile i obrazložile potrebu da ti profesori ostanu u radnom odnosu.

Još jednom ističem da se dekan zahvalio svim katedrama na dostavljenim prijedlozima i planovima za nadolazeću akademsku godinu, a koji su se odnosili na potrebe za zapošljavanjem asistenata i predavača u narednom razdoblju i pritom je zatajio prijedloge nekih katedara za produljenjem radnog odnosa nekih profesora. Dakle, dekan Pavičić u cijelosti samostalno promišlja politiku upravljanja ljudskim potencijalima Fakulteta pa je jedino ispravno da u cijelosti snosi i odgovornost za tako vođenu kadrovsku politiku! Je li napravio neku analizu, primjerice priopćio prosječnu životnu dob zaposlenika na Fakultetu, kojom bi opravdao svoju odluku vezanu uz pomlađivanje? Koliko mi je poznato, nije! Štoviše, svojim kolegama članovima Vijeća ne smatra važnim čak ni priopćiti o kojim profesorima se radi (na Vijeću je istaknuo neće se raspravljati o pojedinačnim prijedlozima)! Pa čemu onda služe katedre? Za pokriće dekanovih želja? Pa ako je tome tako, a očito jest, zašto pročelnici ne bi imali pravo ignorirati dekana i direktno se nakon eklatantnog omalovažavanja obratiti gospodinu Rektoru? Tko je prekršio proceduru? Očito, i u slučaju davanja suglasnosti dekanu za poduzimanje pravnih radnji iznad milijun kuna kao i u slučaju donošenja odluke o neproduljivanju radnog odnosa nekim profesorima, upravo dekan Ekonomskog fakulteta – Zagreb prof. dr. sc. Jurica Pavičić!

Nisu to jedini njegovi grijesi. Posebno bih istaknuo način ophođenja prema članovima Katedre za matematiku. O tome sam pisao u Studentskom listu (pogledati linkove dane na početku ovog otvorenog pisma). Sada bih samo istaknuo da je najbolja mlada znanstvenica Fakulteta (kada je krenuo bezočni napad na nju, na 32-i rođendan je pozvala Hitnu službu zbog narušenog zdravlja) uvrštena među 6% najboljih ekonomistica svijeta! Koliko mi je poznato ona je jedina u stogodišnjoj povijesti EFZG-a koja je uvrštena u navedeni top 6%! Ta ista znanstvenica bila je prisiljena otići s Fakulteta zbog bezobzirne arogancije i pritisaka Dekana. Kako se to uklapa u temeljne strateške pravce Fakulteta (vidjeti posebno strateške pravce A, B i C)? S nestrpljenjem očekujem obrazloženje dekana EFZG-a!

A Dekan je podržao i dalje podržava člana Katedre za matematiku kojeg su studenti ocijenili s čak 8 negativnih ocjena (najviše na Fakultetu). Ali kolega je na sjednici Katedre s Upravom podržao bez ikakvih kriterija, ulizički i snishodljivo, Dekanov uvredljivi govor i jedino je njemu dekan dozvolio da održi nesuvisli govor o bezgrješnosti dekana Pavičića. I pritom je vrijeđao ostale kolege s Katedre! Podržava i člana Katedre koji je evidentno oštetio studente na ispitu iz Matematike 15. veljače 2021.  (pobliže vidjeti u članku.) Time su obojica profesora pokazala koje su, s aspekta dekana Pavičića, poželjne karakteristike sveučilišnog profesora! Neka im je vječna slava i njima i Dekanu!

Kako će se odvijati nastava u idućoj akademskoj godini? Već u ljetnom semestru ove godine zamrznuti su neki kolegiji Katedre za matematiku. Neki će biti zamrznuti i u idućoj akademskoj godini. A ako se bude poštivao Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje neće se moći održavati nastava čak ni iz obveznih kolegija Matematika i Gospodarska matematika, jer nema dovoljno nastavnika i asistenata na Katedri. Griješim li? Naravno, pa snaći će se Dekan i prodekan Jaković i dovesti nedovoljno obrazovane (za kolegije Katedre za matematiku EFZG-a) kadrove koji će odraditi tu nastavu! Kako, nije bitno! I dalje ćemo se hvaliti da je Fakultet najjača obrazovna institucija u polju ekonomije u Hrvatskoj, kako je to Dekan istaknuo i na Vijeću 25. 5. 2021! AZVO tvrdi da je to ZŠEM, ali valjda dekan Pavičić zna bolje! Dekan sigurno neće maltretirati vanjske suradnike jer neće biti krivi što nisu dovoljno matematički obrazovani! I kada odu, iza njih neće ostati nikakav pozitivan trag, a kamoli uvrštavanje među 6% najboljih u svijetu! Ali ostat će pustoš koja će se desetljećima pokušati kultivirati.

Boško Šego, redoviti profesor u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta – Zagreb

FOTO: EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB