LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Seminar u organizaciji AZVO-a

Među 114 institucija u savezu europskih sveučilišta našle se i hrvatske; pokrenula se rasprava o prilikama koje su time dobile

Europska komisija objavila je nedavno nazive visokoškolskih institucija iz cijele Europe koje su odabrane biti dijelom prvih saveza europskih sveučilišta. Tim je povodom na Šumarskom fakultetu otvorena rasprava o mogućnostima uključivanja hrvatskih visokih učilišta u saveze europskih sveučilišta te prilikama koje se time otvaraju.

Europska komisija objavila je nedavno nazive visokoškolskih institucija iz cijele Europe koje su odabrane biti dijelom prvih saveza europskih sveučilišta. Tim je povodom na Šumarskom fakultetu otvorena rasprava o mogućnostima uključivanja hrvatskih visokih učilišta u saveze europskih sveučilišta te prilikama koje se time otvaraju.

U sklopu ciklusa seminara o internacionalizaciji visokog obrazovanja 30. listopada 2019. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je seminar pod nazivom Savezi europskih sveučilišta i razvoj združenih studija. Organizirala ga je Agencija za znanost i visoko obrazovanje. 

Podsjetimo, Europska komisija objavila je nedavno nazive visokoškolskih institucija iz cijele Europe koje su odabrane biti dijelom prvih saveza europskih sveučilišta, a među 114 visokih učilišta našla su se i hrvatska sveučilišta – Sveučilište u Splitu i Sveučilište u Zadru te Sveučilište u Rijeci kao pridruženi član. Naime, od 54 zaprimljene prijave odabrano je 17 europskih sveučilišta koja uključuju 114 visokih učilišta iz 24 države članice Europske unije na temelju procjene koju je provelo 26 neovisnih vanjskih stručnjaka, uključujući rektore, profesore i istraživače koje je imenovala Europska komisija. Proračun za prvih 17 europskih sveučilišta iznosi ukupno do 85 milijuna eura. Ovaj prvi poziv, zajedno s drugim koji se očekuje ove jeseni, testirat će različite modele za provedbu novog koncepta europskih sveučilišta i njegov potencijal za poticanje visokog obrazovanja.

Budući da je ova inicijativa osmišljena kako bi, potičući suradnju između europskih visokih učilišta, jačala mobilnost studenata i osoblja te kvalitetu, konkurentnost i atraktivnost europskog visokog obrazovanja, tijekom seminara otvorena je rasprava o mogućnostima uključivanja visokih učilišta u saveze europskih sveučilišta te prilikama koje se time otvaraju.

O prilikama i izazovima uključivanja govorili su: Tine Delva, voditeljica Odjela za visoko obrazovanje Europske komisije, Klemen Šubic i Maja Milas iz Nacionalne agencije Republike Slovenije za kvalitetu u visokom obrazovanju te predstavnici hrvatskih visokih učilišta – prof. dr. sc. Slaven Zjalić, prorektor za međuinstitucijsku suradnju i transfer tehnologija Sveučilišta u Zadru te prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić, prorektorica za znanost i inovacije Sveučilišta u Splitu. U drugom dijelu događanja sudionici su imali priliku čuti iskustva Sveučilišta u Dubrovniku i Zadru, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Zagrebačke škole ekonomije i managementa u razvoju združenih studija i privlačenju stranih studenata.

Ciklus internacionalizacije pokrenut je, između ostaloga, kao logičan odgovor na rezultate procesa reakreditacije hrvatskih visokih učilišta koji ukazuju na veliki potencijal i snagu domaćih visokih učilišta da studijske programe ponude i na globalnom tržištu, da privuku strane studente te kao ravnopravni partneri sudjeluju u programima suradnje i razmjene s inozemnim partnerskim visokim učilištima. Ujedno i sama visoka učilišta, unatoč nekolicini prepoznatih prepreka, iskazuju značajan interes i angažman u tom pogledu.

FOTO: PIXABAY