LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Financiranje projekata

Krapinsko-zagorska županija osigurala financijske potpore za mlade u iznosu od 33 200 eura

Ovim javnim pozivom financiraju se projekti čija provedba traje najviše do 12 mjeseci, a može se zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta.

Ovim javnim pozivom financiraju se projekti čija provedba traje najviše do 12 mjeseci, a može se zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta.

Krapinsko-zagorska županija je 29. svibnja 2024. godine objavila Javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni proračun za mlade u 2024. godini. Definirajući mlade kao pripadnike dobne skupine od 15 do 30 godina, županija ističe potrebu za aktivnostima usmjerenima na poboljšanje njihovog položaja u svim društvenim segmentima.

Osnovni cilj toga javnog poziva podizanje je kvalitete života mladih u županiji. Konkretni ciljevi uključuju poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu, smanjenje nasilja među mladima, očuvanje mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti. Prioritetna područja poziva obuhvaćaju aktivno sudjelovanje mladih u društvu, savjetovanje i informiranje mladih, organizaciju kulturnih i sportskih aktivnosti, poticanje zapošljivosti i socijalnog uključivanja mladih, prevenciju nasilja te očuvanje mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti.


Splitsko sveučilište i Studentski zbor dodjeljuju potpore za ERASMUS+ najbržim studentima!


Financijska potpora koja se raspodjeljuje navedenim pozivom iznosi ukupno 33 200 eura, a prijavitelji mogu zatražiti sredstva u rasponu od 500 do 3000 eura. Prihvatljivi prijavitelji uključuju mlade pojedince, grupe mladih, obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva te jedinice lokalne samouprave. Predlagatelj može od Krapinsko-zagorske županije zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta. Osim toga, predlagatelj može prijaviti projekt koji će se sufinancirati iz vlastitog ili drugog izvora. U navedenom slučaju predlagatelj je dužan izvor i iznos sufinanciranja prikazati u obrascu za prijavu projekta.

Tim se javnim pozivom financiraju projekti čija provedba traje najviše do 12 mjeseci. Početkom provedbe projekta smatra se dan potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta, a završetak provedbe je najkasnije do 30. lipnja 2025. godine Korisnik je dužan dostaviti Izvješće o provedbi koje se sastoji od opisnog i financijskog izvješća u roku od 30 dana, računajući od dana završetka provedbe projekta.

Biraju li studenti fakultete prema osobnim preferencijama ili potrebama tržišta rada?


Projekti koje će financirati poziv trebaju biti usklađeni s ciljevima i prioritetnim područjima navedenim u javnom pozivu te ne smiju uključivati veće infrastrukturne radove ili rabljenu opremu. Prijave se šalju isključivo u elektroničkom obliku preko online servisa ePrijava Krapinsko-zagorske županije.

Prijave moraju biti dostavljene unutar zadanog roka za podnošenje prijava, tj. od dana objave javnog poziva do najkasnije zadnjeg dana roka za zaprimanje, odnosno do 30. lipnja 2024. godine, do 00:00.

Kako u odnosu na naše EURO protivnike stojimo u „utakmici” ulaganja u obrazovanje i (ne)zaposlenost mladih?


Više informacija o uvjetima i prijavama možete pronaći na sljdećoj poveznici.

IZVOR: KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
FOTO: UNSPLASH