LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Cjeloživotno učenje

Jesu li hrvatske institucije spremne adresirati obrazovne nejednakosti?

Objavljeni rezultati istraživanja o stavovima nadležnih institucija o društvenim nejednakostima u hrvatskom obrazovnom sustavu.

Objavljeni rezultati istraživanja o stavovima nadležnih institucija o društvenim nejednakostima u hrvatskom obrazovnom sustavu.

U novoj publikaciji Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj: izazovi i potrebe iz perspektive dionika sustava obrazovanja predstavljeni su rezultati istraživanja u kojemu su sudjelovali predstavnici ministarstava, jedinica lokalne samouprave, državnih ustanova, obrazovnih ustanova i strukovnih udruga.

Istraživanje su proveli članovi Mreže Cjeloživotno učenje za sve, koju čine 16 organizacija i 30 stručnjaka. Riječ je o prvom istraživanju u Hrvatskoj koje razmatra obrazovne nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, od dječjih vrtića i škola do fakulteta i drugih oblika učenja u odrasloj dobi. Nalazi pokazuju da dionici sustava prepoznaju ozbiljnost i kompleksnost problema obrazovnih nejednakosti na svim razinama obrazovanja, kao i potrebu da se donose mjere za ublažavanje ili uklanjanje istih. Publikacija i sažetak dostupni su na poveznici.

Mreža Cjeloživotno učenje za sve osnovana je 2020. godine s ciljem zalaganja za pravičan i uključiv sustav odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. Članovi Mreže su 2021. godine proveli fokus-grupe o obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj s 44 dionika sustava obrazovanja, uključujući predstavnike ministarstava, jedinica lokalne samouprave, državnih ustanova, obrazovnih ustanova i strukovnih udruga.

Nalazi fokus-grupa pokazuju da postoji spremnost od strane dionika za suradnju u adresiranju obrazovnih nejednakosti te da dionici već identificiraju prioritetna područja u kojima bi se trebale implementirati mjere za ublažavanje i uklanjanje nejednakosti.

Nalazi istraživanja također pokazuju da, iako svaka razina sustava ima specifične izazove obrazovnih nejednakosti, postoje zajednički obrasci na svim razinama:

  • skupine u nepovoljnom položaju su slične na svakoj razini obrazovanja
  • na svim razinama obrazovanja nejednakosti su najčešće rezultat kombinacije faktora koji proizlaze iz karakteristika pojedinaca i njihovih obitelji te iz karakteristika obrazovnih ustanova i obrazovnog sustava.

Nalazi potvrđuju stajalište Mreže Cjeloživotno učenje za sve da je potrebno primijeniti integrirani (holistički) i cjeloživotni pristup u adresiranju obrazovnih nejednakosti umjesto fragmentiranog pristupa koji samo razmatra nejednakosti na pojedinoj razini obrazovnog sustava.

U okviru daljnjeg rada Mreže provest će se daljnja istraživanja o obrazovnim nejednakostima, izradit će se preporuke za unaprjeđivanje javnih politika te će se održati strukturirani dijalog s dionicima i nadležnim institucijama u Hrvatskoj o predloženim mjerama.

FOTO: UNSPLASH