LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište u Zagrebu

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet hvata se u koštac s drogama, a i sa zaštitnim mjerama osumnjičene djece

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu partner je u dvama Justice međunarodnim projektima koji za ciljeve postavljaju prevenciju konzumiranja ilegalnih droga među mladim i odraslim stanovništvom u EU te unaprjeđenje individualne procjene djece osumnjičene ili optužene za počinjenje kaznenih djela.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu partner je u dvama Justice međunarodnim projektima koji za ciljeve postavljaju prevenciju konzumiranja ilegalnih droga među mladim i odraslim stanovništvom u EU te unaprjeđenje individualne procjene djece osumnjičene ili optužene za počinjenje kaznenih djela.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu partner je i sudionik u dvama međunarodnim projektima Justice (Pravosuđe).

Tema je prvoga projekta Izgradnja učinkovitih rezultata prevencije droga diljem Europe na temelju analize sustava prevencije i široke profesionalne obuke (Building effective drug prevention results across Europe, based on prevention systems analysis and widespread professional training - ASAP Training). Sufinancirala ga je Europska komisija, a njegov je nositelj talijanska tvrtka A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria.

U projektu sudjeluje jedanaest institucija visokog obrazovanja, nevladinih sektora i državnih institucija iz osam europskih zemalja te se provodi u razdoblju od 2018. do 2020. godine, a sam razlog njegovog pokretanja leži u uporabi ilegalnih droga među mladim i odraslim stanovništvom u Europskoj uniji. Cilj je promicanje kvalitete u sprječavanju korištenja takvih sredstava, a na sastanku 3. i 4. veljače 2019. godine u Genovi u Italiji isplanirani su vremenski rokovi i detalji oko provedbe projekta za svaku radnu skupinu.

Drugi je projekt također u trajanju od dvije godine, započeo je 1. siječnja 2019. godine, a naziva se Proceduralna zaštitna mjera optužene ili osumnjičene djece: poboljšanje provedbe prava na individualnu procjenu (Procedural Safeguards of Accused or Suspected Children: Improving the Implementation of the Right to Individual Assessment). Njegov je koordinator Pravni institut Litve iz Vilniusa, a uz Hrvatsku partneri su Cipar i Grčka. Za ciljeve se navode unaprjeđenje individualne procjene djece osumnjičene ili optužene za počinjenje kaznenih djela te uspoređivanje zakonske regulative i prakse među različitim zemljama Europske unije. 

Na sastanku održanom u Vilniusu u Litvi 28. veljače 2019. godine prisustvovali su predstavnici partnerskih organizacija, a među njima bili su i hrvatski predstavnici: doc. dr. sc. Dodig Hundrić i izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Bilo je nužno predstaviti osnovne izazove koji se javljaju u maloljetničkom pravosuđu te napraviti plan prvih aktivnosti koje su usmjerene na postizanje projektnoga cilja. Sljedeći planirani sastanak održat će u Zagrebu u prosincu ove godine

 

 

FOTO: UNSPLASH/NICOLE HONEYWILL