LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Prijave su otvorene

Zagrebačko Sveučilište ponovno dijeli novac u sklopu Rektorovih nagrada! Raspisan je Natječaj, evo kako se prijaviti

Prema odluci koju je nedavno donio Senat Sveučilišta u Zagrebu, iznos od 15 tisuća eura bit će raspoređen na dobitnike Rektorovih nagrada u kategoriji A.

Prema odluci koju je nedavno donio Senat Sveučilišta u Zagrebu, iznos od 15 tisuća eura bit će raspoređen na dobitnike Rektorovih nagrada u kategoriji A.

Najveće hrvatsko Sveučilište, ono u Zagrebu, na svojoj je stranici objavilo ovogodišnji Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade. Dobra je vijest što se, nakon šest godine izostanka, vraćaju novčane nagrade.

Prema odluci koju je nedavno donio Senat Sveučilišta u Zagrebu, iznos od 15 tisuća eura bit će raspoređen na dobitnike Rektorovih nagrada u kategoriji A. Ta se kategorija odnosi na individualne znanstvene i umjetničke radove koje potpisuju jedan ili dva autora.

Studenti za Rektorovu nagradu mogu konkurirati u šest kategorija:

(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)
(b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)
(c) Nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora)
(d) Nagrada za znanstveni i umjetnički rad većih razmjera - timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora)
(e) Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova (na prijedlog čelnika sastavnice ili rektora)
(f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (na prijedlog čelnika sastavnice ili rektora)

Kako stoji u Natječaju, za Rektorovu nagradu ne može se prijaviti rad stručnoga ili preglednoga karaktera, kao niti rad izrađen za neku drugu primarnu namjenu (npr. diplomski rad, rad izrađen za znanstveni skup ili časopis i slično). Ipak, student može prijaviti rad koji je povezan s temom, primjerice, diplomskog ili seminarskog rada.

Postupak prijave


Kandidat za Rektorovu nagradu svoj rad prijavljuje putem specijaliziranog sustava koji je dostupan ovdje

Studenti su dužni do petka 28. travnja, zaključno do 16 sati, prijaviti rad. Ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i mentorovo obrazloženje) u dva primjerka dostavljaju odgovarajućem povjerenstvu sastavnice.

Svečana dodjela Rektorovih nagrada održat će se 29. lipnja na Sveučilištu u Zagrebu, a službena odluka o dodjeli nagrade, s popisom svih nagrađenih autora i naslovima njihovih radova, objavit će se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Sveučilišta i svih njegovih sastavnica najkasnije tri dana prije svečane dodjele.

Cjeloviti tekst Natječaja dostupan je ovdje.
FOTO: GOOGLE MAPS/SCREENSHOT