LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Ispunjavanje ciljeva održivog razvoja

Veliki uspjeh Sveučilišta u Splitu na listi Times Higher Education University Impact Rankings 2021!

Najbolje rezultate Sveučilište u Splitu postiglo je za UN-ov cilj 16 – Mir, pravda i snažne institucije (301 – 400), zatim za cilj 11 – Održivi gradovi i zajednice (401 –600), cilj 8 – Dostojanstveni rad i gospodarski rast (401 – 600) te cilj 9 – Industrija, inovacije i infrastruktura (401 – 600).

Najbolje rezultate Sveučilište u Splitu postiglo je za UN-ov cilj 16 – Mir, pravda i snažne institucije (301 – 400), zatim za cilj 11 – Održivi gradovi i zajednice (401 –600), cilj 8 – Dostojanstveni rad i gospodarski rast (401 – 600) te cilj 9 – Industrija, inovacije i infrastruktura (401 – 600).

Objavljena je lista Times Higher Education University Impact Rankings 2021. Sveučilište u Splitu prvi se put rangiralo u 10 od ukupno 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, kao jedino hrvatsko sveučilište.

– Do sada je splitsko sveučilište bilo rangirano isključivo za 3. UN-ov cilj održivog razvoja Zdravlje i blagostanje, a ove smo godine, sukladno prikupljenim podacima, prvi put rangirani u čak 10 ciljeva. Navedeno pokazuje brigu splitskog sveučilišta o održivom razvoju našeg društva te posebno ukazuje na područja u kojima imamo značajni doprinos. – istaknuto je na njegovim službenim stranicama. 

Naime, ovo je rangiranje pionirska inicijativa UN-a za priznavanje društvenog i ekonomskog učinka sveučilišta diljem svijeta.

– Koriste se precizni kriteriji kako bi se osigurala sveobuhvatna i uravnotežena usporedba u trima širokim područjima: istraživanju, utjecaju na širu zajednicu i upravljanju.  Times Higher Education razvio je ovaj tip evaluacije jer sveučilišta smatra velikom pokretačkom silom u društvu, institucijama koje mogu mijenjati društvo nabolje, generirati mogućnosti u svom okruženju, smanjiti ekonomske razlike, utjecati na svijest o okolišu i obrazovati širu populaciju o važnosti konstantnog rada na postizanju ciljeva održivog razvoja. Broj institucija koje sudjeluju u rangiranju povećan je za gotovo 50%, na 1249 ove godine, zabilježen je i značajan porast broja prijavljenih SDG-ova, a postroženi su i kriteriji za evaluaciju dokaza. – pojašnjavaju sa Sveučilišta u Splitu.

Održivost je jedno od temeljnih načela u Strategiji Sveučilišta. Njegovi predstavnici navode da im sudjelovanje u ovom rangiranju omogućava kontinuirano praćenje njihova doprinosa društvu, usporedbu i razmjenu praksi s najboljim sveučilištima te poticaj za daljnji napredak u svim segmentima djelovanja Sveučilišta. 

Najbolje rezultate Sveučilište u Splitu postiglo je za UN-ov cilj 16 – Mir, pravda i snažne institucije (301 – 400), zatim za cilj 11 – Održivi gradovi i zajednice (401 –600), cilj 8 – Dostojanstveni rad i gospodarski rast (401 – 600) te cilj 9 – Industrija, inovacije i infrastruktura (401 – 600).

– Za, primjerice, SDG 16 bilo je značajno što su brojni znanstvenici sa sveučilišnih sastavnica u suradnji s Vladom RH i lokalnom zajednicom aktivno uključeni u izradu razvojnih strategija i planova, primjerice, sveučilišni stručnjaci izrađuju Strategiju razvoja grada Splita, Sveučilišni odjel za studije mora sudjeluje u radu Povjerenstva pri Ministarstvu poljoprivrede te u radu Radne skupine za izradu prijedloga Plana upravljanja za ribolov obalnim mrežama potegačama i Plana upravljanja za ribolov okružujućim mrežama plivaricama itd. 

Za dobar plasman u cilju 11 Sveučilište je prijavilo aktivnosti vezane uz promicanje održivog modaliteta putovanja (commuting), tj. Fakultet arhitekture i građevinarstva sudjeluje u provedbi Interreg projekta DEEP-SEA, čiji je cilj upozoriti na visoko onečišćujuće oblike transporta (automobile, brodske motore s endotermnim izgaranjem), potaknuti i ponuditi čišće (održivije) oblike transporta. Također, u studentskim domovima Dr. Franjo Tuđman, Bruno Bušić i Hostel Spinut čak 70%  smještaja namijenjeno je studentima čiji kućni budžet ne prelazi 65% nacionalnog prosjeka, kao i za studente s invaliditetom. Posebno je prepoznat doprinos očuvanju kulturne baštine te velik broj umjetničkih događanja kojima Sveučilište obogaćuje svoju zajednicu. Umjetnička akademija u Splitu (UMAS) priređuje velik broj izložbi, koncerata, predstava projekcija, ljetnih škola i radionica svojih studenata, ali i profesora. Spomenuti događaji se održavaju na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, a na godišnjoj razini ih se održi više od stotinu. Također, UMAS je nositelj i sudionik niza projekata koji imaju za cilj očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Sveučilišna galerija Vasko Lipovac, smještena u sklopu sveučilišnog kampusa, otvorena je za javnost te svi zainteresirani mogu posjetiti izložbe, radionice i predavanja, dok splitska Sveučilišna knjižnica čuva osobne arhive lokalnih arhitekata, političara i ostalih osoba važnih za povijest Splita. Serija kataloga, bazirana na ovim arhivima, objavljena je i nalazi se u otvorenom pristupu (Open Access). – pišu  sa Sveučilišta.

Dodatne informacije dostupne su na poveznici.
FOTO: FACEBOOK / UNIST