LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
OTVORENO ZA SVE STUDIJSKE SMJEROVE

U Zagrebu se izvodi izborni kolegij kroz kojeg imate priliku biti potpora studentima s invaliditetom

Predmet traje jedan semestar te nosi 5 ECTS bodova, a uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom (za potrebe ovoga predmeta - studenta s oštećenjem vida, sluha ili motorike) kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu upravo vi, kao studenti koji upisuju ovaj izborni kolegij, pružate potporu („par“). Također, potrebno je da kao „par“ budete s istog studijskog programa i iste studijske godine.

Predmet traje jedan semestar te nosi 5 ECTS bodova, a uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom (za potrebe ovoga predmeta - studenta s oštećenjem vida, sluha ili motorike) kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu upravo vi, kao studenti koji upisuju ovaj izborni kolegij, pružate potporu („par“). Također, potrebno je da kao „par“ budete s istog studijskog programa i iste studijske godine.

U moru za studijske programe tipičnih kolegija, na Sveučilištu u Zagrebu izvodi se i jedan drugačiji, s malo drugačijim načinima procjene znanja i ishodima učenja. Riječ je o kolegiju naziva „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“, dostupnom za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu (fakultet/akademiju) Sveučilišta u Zagrebu na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija.

Nositelj predmeta je Sveučilište u Zagrebu, a izvoditelj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Predmet se održava u dva dijela: prvi dio se odnosi na pripremnu radionicu (koja se održava na početku semestra – tijekom vikenda), a drugi na pružanje vršnjačke potpore i redovite grupne konzultacije – superviziju.

Predmet traje jedan semestar te nosi 5 ECTS bodova, a uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom (za potrebe ovoga predmeta - studenta s oštećenjem vida, sluha ili motorike) kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu upravo vi, kao studenti koji upisuju ovaj izborni kolegij, pružate potporu („par“). Također, potrebno je da kao „par“ budete s istog studijskog programa i iste studijske godine.

Primjeri potpore u akademskom okruženju uključuju potporu pri dolasku na fakultet, kretanju po prostoru fakulteta, pisanju bilježaka s predavanja, rješavanju administrativnih procedura, praćenju nastave (npr. verbalno opisivanje vizualnih sadržaja), potporu u različitim socijalnim situacijama poput posredovanja u komunikaciji, osobnu potporu prema potrebi i dogovoru i sl.
FOTO: UNSPLASH