U proteklih 30 godina u okviru Erasmus+ i programa koji su mu prethodili pružena je potpora za više od pet milijuna studenata, znanstvenih novaka i volontera, a kada im se pridruže predavači, pedagoško osoblje i razmjena mladih, riječ je o ukupno 9 milijuna ljudi, ističe Komisija.