LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Poziv udruge Futuri Magistri

Traže se autori tekstova za treći broj časopisa „Foo2rama”

Do 15. rujna zaprimaju se dosad neobjavljeni radovi za časopis koji je pokrenula Udruga studenata odgojnih i obrazovnih znanosti.

Do 15. rujna zaprimaju se dosad neobjavljeni radovi za časopis koji je pokrenula Udruga studenata odgojnih i obrazovnih znanosti.

Pozivaju se svi znanstvenici i stručnjaci koji se bave odgojno-obrazovnim procesom i srodnim znanostima, stručni suradnici, učitelji i nastavnici te studenti odgojnih i obrazovnih znanosti i srodnih studija na slanje autorskih radova te članaka, izvješća s razmjena, prakse, primjera dobre prakse i sl. koji će se objaviti u trećemu broju Foo2rame. Riječ je o časopisu koji je pokrenula Udruga studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Futuri Magistri na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, dislociranome studiju u Slavonskome Brodu. 

Cilj je ovoga projekta, koji sufinancira Studentski zbor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, povezati znanstvenike, stručnjake i djelatnike odgojno-obrazovnoga sustava te studente učiteljskih, predškolskih te društvenih i humanističkih studija u kritičkome promišljanju o odgojno-obrazovnome sustavu, praksi i pojedinačnim strukama. Time se nastoje unaprijediti visokoškolske djelatnosti, unaprijediti stručna znanja te doći do novih spoznaja koje će rezultirati poboljšanjem odgojno-obrazovnoga procesa na svim razinama. Radovi koji se šalju ne smiju biti prethodno objavljeni ni upućeni u recenzentski postupak u kojoj drugoj publikaciji.

Tehničke upute: font Times New Roman 12, prored 1,5, obostrano poravnanje. Navođenje u tekstu: (prezime godina: broj stranice), (prezime, prezime i prezime godina) ili (prezime i dr. godina: broj stranice). Popis bibliografskih jedinica treba biti u skladu s Hrvatskim pravopisom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Na prvoj stranici rada u lijevome uglu potrebno je navesti ime i prezime autora/ice, naziv i adresu ustanove te adresu elektroničke pošte. Radovi i svi upiti šalju se na e-adresu foo2rama.fm@gmail.com.

Krajnji je rok za slanje radova i članaka 15. rujna 2019. Svi radovi proći će dvostruko slijepi recenzentski postupak, a autori će biti obaviješteni o njegovim rezultatima i kategorizaciji rada odmah po njegovu završetku.    

FOTO: FLICKR