LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Zbirka fotografija

Sveučilište u Zagrebu dobilo prvi arhivski inventar: sadrži portrete rektora, profesora, studenata...

Tematski se odnosi na portrete pojedinih rektora Sveučilišta u Zagrebu, istaknutih sveučilišnih profesora i studenata, te obuhvaća svečane obljetnice utemeljenja Sveučilišta u Zagrebu, fotografije iz povijesti sastavnica, kao i fotografije različite tematike iz razdoblja od 1890. do 2020. Najznačajniju cjelinu čine fotografije počasnih doktora znanosti koje su uokvirene i izložene u Maloj vijećnici Sveučilišta u Zagrebu.

Tematski se odnosi na portrete pojedinih rektora Sveučilišta u Zagrebu, istaknutih sveučilišnih profesora i studenata, te obuhvaća svečane obljetnice utemeljenja Sveučilišta u Zagrebu, fotografije iz povijesti sastavnica, kao i fotografije različite tematike iz razdoblja od 1890. do 2020. Najznačajniju cjelinu čine fotografije počasnih doktora znanosti koje su uokvirene i izložene u Maloj vijećnici Sveučilišta u Zagrebu.

Zbirka fotografija Sveučilišta u Zagrebu 1890.-2020. naziv je prvoga arhivskoga inventara koji je izrađen u okviru aktivnosti Središnjega ureda za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu na evidentiranju i obradi arhivskih izvora Sveučilišta. Ova zbirka je formirana s ciljem okupljanja fotografskog gradiva, koje se čuva u Arhivu i drugim ustrojbenim jedinicama Sveučilišta u Zagrebu, u jedinstvenu dokumentacijsku cjelinu koja sadrži preko 9125 fotografija, piše na stranici Sveučilišta.

Tematski se odnosi na portrete pojedinih rektora Sveučilišta u Zagrebu, istaknutih sveučilišnih profesora i studenata, te obuhvaća svečane obljetnice utemeljenja Sveučilišta u Zagrebu, fotografije iz povijesti sastavnica, kao i fotografije različite tematike iz razdoblja od 1890. do 2020. Najznačajniju cjelinu čine fotografije počasnih doktora znanosti koje su uokvirene i izložene u Maloj vijećnici Sveučilišta u Zagrebu.

Drugu cjelinu Zbirke sačinjavaju reprografije snimljene povodom tristote obljetnice Sveučilišta u Zagrebu. Najveći broj fotografija snimljen je u razdoblju od 1998. do danas prigodom svečanosti proslave Dana Sveučilišta (Dies Academicus), koja se obilježava 3. studenoga, te na svečanostima promocija doktora znanosti i umjetnosti. Na Sveučilištu se također čuvaju fotografije snimljene tijekom održavanja različitih događanja kao što su posjete visokih dužnosnika iz Republike Hrvatske i inozemstva, Rektorskoga zbora Republike Hrvatske, svečanoga otvaranja sveučilišnog kampusa Borongaj te svečanih dodjela stipendija studentima Sveučilišta u Zagrebu. Inventar Zbirke izradio je doc. dr. sc. Hrvoje Mandić kao stručni rad za polaganje stručnoga ispita u arhivskoj struci. 

Na poticaj rektora prof. dr. sc. Damira Borasa, prije nekoliko je godina pokrenuta inicijativa za registraciju Arhiva Sveučilišta u Zagrebu, u skladu s važećim arhivskim propisima, kao specijaliziranoga arhiva koji skrbi o arhivskom i dokumentarnom gradivu sveučilišne provenijencije, čime bi se u Hrvatskoj oživotvorile međunarodne prakse i tradicije sveučilišnih arhiva kao središnjih informacijskih centara sveučilišne, znanstvene i društvene zajednice.

U sveučilišnom arhivu čuva se gradivo iz modernog razdoblja života Sveučilišta, od 1874. godine do danas: administrativna i financijska dokumentacija, spisi sveučilišnih tijela, dokumentacija o polaznicima sveučilišnih studijskih programa te  stručnoj i znanstveno-istraživačkoj djelatnosti, kao i druge raznovrsne zbirke – zbirke tiskovina,  publikacija i fotografija te druge dokumentacijske cjeline nastale tijekom djelovanja Sveučilišta i s njime povezanih institucija.
FOTO: STUDENTSKI.HR